Ga terug

22 augustus 2019

Populierlaan: meer comfort en veiligheid voor fietsers

De fietspaden langs de Populierlaan in Veghel liggen er weer strak en comfortabel bij. De reconstructie van de paden tussen Hezelaarstaar en De Langendonk is in mei gestart en nu afgerond. De nieuwe inrichting van paden en rotondes moeten bijdragen aan een betere verkeersveiligheid op deze drukke fietsroute.

Intensief gebruik Dagelijks maken zo’n 1.500 fietsers gebruik van de route in noordelijke of zuidelijke richting en zo’n 3.500 fietsers kruisen de weg in oostelijke of westelijke richting tussen Centrum en de Bunders / Het Ven. Het Zwijsen college, Fioretti college, ROC de Leijgraaf en BS de Uilenbrink zijn belangrijke plekken van bestemming of herkomst van veel fietsers.

Uniforme rotondes Fietsers houden, ondanks de regels, niet altijd het juiste fietspad aan; Ze kiezen dan de kortste weg of de weg van de minste weerstand, aldus wethouder Harry van Rooijen: “Op de fietspaden langs de Populierlaan reden ook veel fietsers ‘tegen de draad in’. Zowel op de wegvakken als op de kruisingen. Medeweggebruikers verwachten dat niet en dat maakt die fietsers kwetsbare verkeersdeelnemers. Daar wilden we wat aan doen. Kruisingen en rotondes zijn nu in beide richtingen over te steken. De aanpassing van de rotondes past in het gemeentelijk beleid om rotondes op hoofdwegenstructuur eenduidig in te richten”.

Verhoging comfort De paden zijn omwille van de dubbele rijrichting verbreed naar 3 meter en voorzien van rode asfaltverharding; eerder was met de dubbele rijrichting voor fietsers op de Bundersweg al goede ervaring opgedaan. De paden langs de Populierlaan maken onderdeel uit van het regionale fietsnetwerk. Het mobiliteitsbeleid van Meierijstad is gericht op het stimuleren van duurzame vervoersvormen. Fietsen past daar bij uitstek in; het is een schone vorm en houdt mensen in beweging en gezond. De vernieuwde fietspaden bieden veel meer comfort aan de gebruikers, ook bij gladheid in de winter. De reconstructie van de fietspaden Populierlaan is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Gerelateerd