Ga terug

13 december 2019

Plan voor meer kwaliteit aanbod evenementen

In september stelden we een nieuwe aanpak voor evenementen voor. Dat hebben we gedaan omdat we meer willen sturen op de kwaliteit van het aanbod. Nu hebben we een uitwerking van dat voorstel gedaan. Om te komen tot een beter kwaliteit in het aanbod van evenementen gaan we werken met profielen. Ook zijn er regels en criteria voor de hoeveelheid en spreiding. En we stellen eisen aan de duurzaamheid bij evenementen. We verwachten hiermee dat ’s-Hertogenbosch met een beter gebalanceerde mix van evenementen alleen nog maar aantrekkelijker wordt. Wethouder Van der Geld (Citymarketing en Evenementen): ”We krijgen zo een aanbod van herkenbare en terugkerende, en ook nieuwe evenementen. Mensen gaan vanaf 2021 ook merken dat er geen gebruik meer gemaakt wordt van single-use plastics.”

Locatieprofielen

We gaan werken met profielen voor evenementenlocaties die al bestaan. Ieder evenement gaan we toetsen aan meer criteria. Denk daarbij aan veiligheid en overlast voor omwonenden. We kijken ook naar het soort evenement, ecologie en duurzaamheid. Een locatieprofiel geldt in eerste instantie één jaar. Hierdoor kunnen we evalueren. Functioneert het locatieprofiel in de praktijk ook goed? Zo kunnen we ook aanpassingen doen of nieuwe plekken toevoegen. Deze duur geeft ons ook de mogelijkheid in te spelen op ontwikkelingen in evenementensector, die dynamisch is.

Uitvoeringsregels

In de uitvoeringsregels wordt gestuurd op het aantal evenementen, dagen en de spreiding. De regels gaan ook over eisen die we stellen aan duurzaamheids- en kwaliteitscriteria. Deze worden gebruikt om inhoudelijk te kunnen sturen als er schaarste ontstaat op een plek. Als er teveel evenementen zijn op een locatie, dan maken we gebruik van afgesproken criteria. Zoals bijvoorbeeld de bijdrage aan Cultuurstad van het Zuiden, vrije en gratis toegang of een lokale binding.

Gerelateerd