5 december 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Philips ondertekent de Green Deal 'Samen werken aan duurzame zorg'

  • Namens Philips heeft Léon Kempeneers, Managing Director van Philips Benelux de Green Deal getekend om kennis te delen en bij te dragen aan de duurzame transitie in de zorg.

  • De Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ bestaat uit vijf thema’s: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en verminderen van milieubelasting door medicatie.

  • Ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet de zorgsector met deze Green Deal in op het verduurzamen van de sector.

“Sinds 2020 zijn wij wereldwijd CO2 neutraal in onze operatie*’’, zegt Léon Kempeneers, Managing Director bij Philips Benelux. “Wij zijn al ruim 20 jaar bezig met duurzaamheid en EcoDesign, en de laatste 10 jaar ook met circulariteit. De lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd als bedrijf, delen we graag met de gezondheidszorg en onze partners. Concreet, kunnen we de zorg duurzamer maken met onze producten. Ik nodig Nederlandse ziekenhuizen daarom ook uit om met ons in gesprek te gaan over duurzaamheid en daarnaast duurzaamheidscriteria in overweging te nemen bij hun aankopen.” 

Duurzaamheid bij Philips
Afgelopen jaren zijn meerdere producten ontwikkeld door Philips die helpen om de impact op het milieu te verminderen. Zo verbruikt de CT-scanner Philips Spectral CT 7500 bijvoorbeeld 62,5% minder energie dan vergelijkbare systemen [1]. De Philips BlueSeal magneettechnologie voor MRI-scanners maakt gebruik van een ontwerp ,waarbij de magnetische componenten volledig afgedicht zijn zodat deze slechts zeven liter helium nodig hebben vergelijking met ongeveer 1.500 liter bij andere systemen [2]. Bovendien verbruiken MRI-scanners met onze AI-applicatie SmartSpeed tot 53% minder energie per patiëntscan [2].

Daarnaast neemt Philips in overleg met zorginstellingen gebruikte grote medische systemen zoals CT en MRI-scanners terug voor refurbishment, en krijgen deze als het ware een tweede leven. Deze systemen kunnen een grote bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen in de zorg leveren door hergebruik van materialen en grondstoffen. In Nederland staan ziekenhuizen steeds vaker open voor het gebruik van refurbished systemen. Onlangs hebben Tergooi Medisch Centrum en de Transparant Kliniek in Nederland een refurbished systeem in gebruik genomen.

“In Europa en de VS hebben we dit jaar een aantal ziekenhuizen geholpen om hun impact op het milieu in kaart te brengen, ik hoop daar snel een Nederlands ziekenhuis aan te kunnen toevoegen”, zegt Léon Kempeneers. “We hebben aanbevelingen gedaan hoe deze ziekenhuizen duurzamer kunnen worden door te kijken naar energieverbruik, hun zorgprocessen maar ook het creëren van een duurzame cultuur. Onlangs hebben we een onderzoek gepresenteerd met VanderBilt University Medical Center dat laat zien dat duurzaamheid en kostenbesparingen hand in hand gaan. Ziekenhuizen in Nederland zijn nog terughoudend met duurzaamheid, dit blijkt ook uit onze Future Health Index. Ik hoop dat deze Green Deal aanzet tot actie en dat we samen met de zorg kunnen werken aan een duurzame sector. Wij leveren daar graag een bijdrage aan.”

Partnerschap en onderzoek naar duurzaamheid
Duurzame initiatieven kunnen zowel milieuvriendelijk als kosteneffectief zijn. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Philips en het Amerikaanse Vanderbilt University Medical Center naar aanleiding van een partnerschap voor het verduurzamen van de radiologieafdeling. Circulaire bedrijfsmodellen, waaronder upgrades, kunnen de eigendomskosten van een MR-systeem met wel 23% verminderen en de koolstofemissie met 17%. Voor CT-systemen kunnen refurbished systemen en apparatuur-upgrades respectievelijk bijdragen aan het verminderen van de eigendomskosten met wel 10% en 8%, en de koolstofemissies met 6% en 4%. Lees hier meer over het onderzoek. 

Oog voor mens én planeet
Als onze planeet niet gezond is, kan de mens dat dan wel zijn? Deze vraag staat centraal in Philips’ nieuwe campagne ‘Oog voor mens én planeet’. De impact van de gezondheidszorg op het milieu is aanzienlijk. De Nederlands zorg is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale CO2-voetafdruk [3]. Als we patiënten op de best mogelijke manier willen blijven verzorgen, moeten we met dezelfde aandacht en urgentie voor onze planeet zorgen. Bij Philips voelen we ons verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen en de gezondheid van de planeet. 

*Onze activiteiten omvatten alle productielocaties, kantoren, magazijnen, zakenreizen en logistiek van Philips. We gebruiken voor onze volledige elektriciteitsbehoefte duurzaam opgewekte elektriciteit en compenseren de resterende uitstoot van broeikasgassen.

[1] In vergelijking met een gelijkwaardig CT-model van een van de marktleiders.

[2] Van toepassing op Ambition S. Philips SmartSpeed energieverbruik versus scannen op basis van Philips SENSE. Gebaseerd op COCIR en een intern gesimuleerde omgeving. Resultaten kunnen variëren op basis van locatieomstandigheden. 

[3] RIVM (2022) https://www.rivm.nl/publicaties/effect-van-nederlandse-zorg-op-milieu-methode-voor-milieuvoetafdruk-en-voorbeelden-voor