17 september 2021

Financieel & Juridisch

Perspectief op nieuwe bedrijveninvesteringszone Sint-Oedenrode Centrum

Als voldoende ondernemers en vastgoedeigenaren vóór een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in Sint-Oedenrode Centrum stemmen, kan dat vanaf 2022 een feit zijn. Een BIZ is een instrument om de kosten voor verbeteren van de kwaliteit van een centrumgebied te verdelen onder álle betrokken partijen; dus ondernemers én vastgoedeigenaren. Voor Rooise ondernemers komt het in de plaats van de huidige reclamebelasting. Nieuw is dat ook vastgoedeigenaren in een BIZ gaan bijdragen; Alle partijen krijgen een heffing die gekoppeld is aan de WOZ-waarde van hun winkel-, horeca-, of kantoorpand(en).

Het gezamenlijke hoofddoel is het centrum van Sint-Oedenrode op de kaart te blijven zetten als een gastvrij en servicegericht centrum met een aantrekkelijke aanbod voor de eigen inwoners en de recreanten. De financiële middelen die via de heffingen binnenkomen worden besteed aan projecten. Vastgoedeigenaren willen vooral investeren in een compact centrum en de aanpak van leegstand. Ondernemers richten hun pijlen meer op marketing, evenementen en aankleding van het centrum. Het Centrummanagent Sint-Oedenrode krijgt een belangrijke rol bij de uitvoering van beide BIZ-programma’s. Wethouder Harry van Rooijen vertrouwt erop dat de BIZ in Sint-Oedenrode, net zoals eerder al in Veghel, op brede steun kan rekenen. “In het centrum van Rooi gaat het een en ander veranderen; denk aan de voorgenomen verhuizing van AH en de herinrichting van de Markt. Diverse panden moeten een nieuwe invulling krijgen. Alle partijen zijn erbij gebaat als iedereen daar aan bijdraagt.”

Draagvlakmeting moet doorslag geven

De afgelopen maanden zijn door beide partijen al benut om bij hun achterban te verkennen of een BIZ kansrijk is in Sint-Oedenrode. Dirk Lammers, interim-voorzitter van Stichting Bedrijveninvesteringszone Ondernemers Centrum Sint-Oedenrode, benadrukt het belang van de BIZ: “De B.I.Z. is uiteindelijk ván ons én vóór ons ondernemers! Het is belangrijk dat we daarmee collectief een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk maken van het centrum van Rooi”! Joost de Vaan, voorzitter van Stichting Bedrijveninvesteringszone Vastgoedeigenaren Centrum SintOedenrode, deelt dat standpunt: “Wij willen als vastgoedeigenaren graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van het centrum”. De gemeenteraad neemt op 30 september een besluit over de invoering van een BIZ. Wethouder en voorzitters van de beide stichtingen hebben vandaag getekend. In oktober start de gemeente met de verplichte formele draagvlakmeting onder ondernemers en vastgoedeigenaren. Als 50% van de partijen meedoet aan de stemming en 2/3 van de uitgebrachte stemmen positief is, kan de BIZ m.i.v. 2022 een feit worden. Gebiedsgerichte financiële bijdragen zijn dan afdwingbaar.