8 juni 2022

Leisure & CultuurNieuws

Peiling inwoners over speelruimten

De gemeente Boxtel werkt aan een nieuw speelruimtebeleid. Uiteraard gaat niet alles veranderen, maar er zijn wel accentverschillen met het oude beleid. In het nieuwe beleid is meer inzet op een evenwichtige spreiding van het de speelvoorzieningen over de wijken en dorpen. Er komt daarom een duidelijker onderscheid in buurtplekken, blokplekken en wijkplekken. We zetten ook meer in op verschillende soorten speelplekken: terreinen met toestellen, plekken waar je vrij kunt spelen, spelen op een pleintje en sportspeelplekken. Spelen en daarmee speelruimtes leveren een positieve bijdrage aan voldoende bewegen en een goede gezondheid. In het beleid wordt verder meer rekening gehouden met toegankelijkheid voor kinderen met een beperking en met klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Peiling

Bij het nieuwe beleidsplan hoort ook een Uitvoeringsplan. Voor het uitvoeringsplan vragen we inbreng van inwoners door een peiling te houden. Vanaf vandaag 8 juni tot en met 22 juni kunnen inwoners op praatmee.boxtel.nl hun inbreng geven over de speelvoorzieningen in hun buurt. Met de resultaten van deze peiling stemmen we de keuzes die we moeten maken voor de verschillende terreinen af op de inzichten en wensen van de inwoners.

Uitvoeringsplan

De uiteindelijke keuzes leggen we vast in het Uitvoeringsplan Speelruimten Boxtel 2023 – 2032. Dit laat zien wat de notitie Speelruimtebeleid Boxtel 2023 – 2032 betekent voor de afzonderlijke speelterreinen. Dit Uitvoeringsplan heeft een looptijd van tien jaar. Dit is omdat de inrichting van een speelterrein minstens tien jaar mee moet gaan. Pas als de bestaande inrichting niet meer behouden kan blijven, vindt herinrichting van het terrein plaats. Dit zal dan in overleg met de omgeving gebeuren, met de kaders uit het Uitvoeringsplan Het aanbod aan toestellen moet blijven passen binnen de financiële kaders die de gemeenteraad stelt. Dat betekent dat we soms moeten kiezen, omdat misschien niet alles mogelijk is.