Ga terug

7 mei 2019

Financieel & Juridisch

Partijen starten met formatie

VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA starten met het formatieproces om een nieuw provinciebestuur te vormen. De formatie wordt begeleid door 2 formateurs: Huub Dekkers en Mariëtte Pennarts. Afgelopen week hebben de partijen in enkele verkennende gesprekken ambities en standpunten met elkaar gedeeld en is besproken of het zinvol is om in deze samenstelling te gaan formeren. Christophe van der Maat, fractievoorzitter van de VVD: “Partijen wilden eerst weten of het inderdaad mogelijk is om op het gebied van bijvoorbeeld landbouw, energie en mobiliteit tot elkaar te kunnen komen zoals informateur Helmi Huijbregts-Schiedon aangaf. We hebben de ruimte genomen om elkaars nieren behoorlijk te proeven. Brabant heeft tenslotte behoefte aan een stabiel provinciebestuur voor de komende 4 jaar, dan moet je weten wat je aan elkaar hebt. Zonder alle onderwerpen en dilemma’s helemaal te hebben uitgekauwd, hebben we wel geconcludeerd dat we samen willen werken aan een nog sterker en mooier Brabant. Partijen hebben het vertrouwen dat we samen tot goede afspraken kunnen komen.” De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA hebben daarop het voorstel om te starten met het formatieproces in deze samenstelling met een positief advies voorgelegd aan de eigen fracties. Alle fracties hebben daar maandagavond 6 mei mee ingestemd.

Formateurs

Hiermee kan de formele formatie van start gaan. De komende weken onderhandelen de partijen om voor een groot aantal thema’s en onderwerpen concrete afspraken te maken die moeten landen in een nieuw bestuursakkoord. Ook worden 7 inhoudelijke portefeuilles samengesteld en komen de beoogd portefeuillehouders aan tafel. Deze gesprekken worden begeleid door 2 formateurs; Huub Dekkers, CEO bij CINOP en voormalig secretaris en algemeen directeur van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg en Mariëtte Pennarts, op dit moment gedeputeerde namens GroenLinks in de provincie Utrecht. “Ik heb voorgesteld om met 2 formateurs te gaan onderhandelen zodat we allemaal het comfort hebben dat er voldoende oog is voor alle onderwerpen die besproken moeten worden,” aldus Christophe van der Maat.

Gerelateerd