29 februari 2024

Zeeland

Overzicht sollicitanten vacature burgemeestersambt Middelburg

Op 6 februari 2024 is de vacature voor het burgemeestersambt in de gemeente Middelburg opengesteld. Kandidaten konden hun sollicitatiebrieven tot 27 februari 2024 aan de commissaris van de Koning in Zeeland sturen.

In totaal hebben 34 personen gesolliciteerd, te weten 7 vrouwen en 27 mannen. De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen 24 en 60 jaar. 25 sollicitanten zijn werkzaam of hebben ervaring in een politiek-bestuurlijke functie. 20 sollicitanten hebben op dit moment (tevens) een betrekking in het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld of een ambtelijke functie bij de overheid.

De politieke overtuiging van de sollicitanten is (voor zover bekend): VVD 11; CDA 6; GroenLinks 2; CU 2; SGP 2; GroenLinks/PvdA 1.

De commissaris van de Koning zal de lijst van sollicitanten binnenkort met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Middelburg bespreken.