Ga terug

14 april 2020

CoronaInnovatie & Duurzaamheid

Oriëntatie: Als je doet wat je altijd hebt gedaan… | Fase 4 uit het DNA van Ontwikkeling

…krijg je wat je altijd hebt gekregen. De essentie van deze tegeltjeswijsheid is dat wanneer je geen verandering of ontwikkeling doormaakt, je als het ware stilstaat. Het kenmerkt gedrag dat aansluit bij wat we noemen onze ‘comfortzone’. Iets waar op dit moment, in de huidige situatie met de uitbraak van het coronavirus, geen ruimte voor is. We kunnen niet blijven doen wat we gewend waren te doen. De veranderingen om ons heen vragen juist om het bepalen van een nieuwe koers.

Het coronavirus is er. Ik kan niet anders dan toegeven dat het er is. Het is een gegeven, en ik kan me er onmogelijk tegen verzetten. Het heeft mijn dagelijkse manier van werken onderuit gehaald en dwingt me om anders te gaan denken, met het oog op de koers die ik in perspectief had.

De meeste grote innovaties die wij hedendaags kennen zijn ontstaan uit noodzakelijke behoeften. Denk aan innovatieve watermanagementsystemen, voorgekomen uit de watersnood in de geschiedenis, waardoor inpoldering is mogelijk gemaakt. Denk ook aan duurzame oplossingen zoals het scheermesje en de uitvinding van de radar. Bedacht in tijden van oorlog. Toepassingen die we nu misschien als vanzelfsprekend achten, maar die zijn ontstaan vanuit een noodzakelijke behoefte.

Wanneer ik naar de situatie van vandaag kijk, kunnen we er niet omheen. Het coronavirus is er. Ik kan niet anders dan toegeven dat het er is. Het is een gegeven, en ik kan me er onmogelijk tegen verzetten. Het heeft mijn dagelijkse manier van werken onderuit gehaald en dwingt me om anders te gaan denken, met het oog op de koers die ik in perspectief had. Immers, als ik nu blijf doen zoals ik altijd heb gedaan, dan krijg ik in ieder geval niet wat ik voor ogen had. Het virus als stimulus eren, leidt tot stimu-leren en het inzetten van onze nieuwsgierigheid.

Deze periode vraagt bij uitstek om ‘oriëntatie’, de vierde fase in het DNA van Ontwikkeling. De fase kenmerkt zich door het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om je koers te kunnen bewandelen. In je functie, met je team of als organisatie in zijn geheel. Waar we enerzijds een neiging kunnen hebben om het maken van nieuwe keuzes uit de weg te gaan of uit te stellen, kunnen we juist in deze fase nieuwe en duurzame mogelijkheden ontdekken. De comfortzone is het gebied dat je al kent, maar juist daarbuiten ligt het potentieel om te ontwikkeling. De oriëntatie.

Deze periode vraagt om een duidelijke mentorrol. Een rol die vanuit een objectieve en onpartijdige manier helpt om mogelijkheden te onderzoeken zonder enig eigenbelang. Iemand die vanuit jouw persoonlijke drijfveren je uitnodigt en stimuleert tot oriëntatie en vormgeving in keuzes. Die je helpt om op een uitdagende en motiverende manier veranderingen van buitenaf aangrijpen en deze te transformeren naar ontwikkeling. De essentiële vraag hierbij is: wat kan nieuwsgierigheid jou brengen?

Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd