Ga terug

16 april 2020

HRMTech, Ict & Smart

Online ontmoetingsplein voor ondernemers en werkgevers, met thema’s als NOW, arbeidsrecht, werkgeluk en thuiswerken

Coronakrant.nl organiseert op donderdag 23 april om 15.00 uur een online ontmoetingsplein waar ondernemers en werkgevers elkaar kunnen informeren en inspireren. “Kom” je ook? Meld je dan nu aan!

De afgelopen periode heeft voor veel werkgevers nieuwe uitdagingen met zich meegebracht. En het lijkt erop dat de effecten van de coronacrisis nog lang merkbaar zullen zijn. Maar hoe balanceer je op een verstandige, betrouwbare en zorgvuldige manier tussen de gezondheid en het (werk)geluk van je mensen en klanten enerzijds, en de economische gezondheid van je organisatie anderzijds? Het zijn twee totaal onvergelijkbare grootheden. Dat vraagt dus om voortdurend maatwerk, wikken en wegen. Weten en geweten vechten dagelijks om voorrang, net zoals dat de korte termijn in tijden van crisis vaak op gespannen voet staat met de lange termijn.

Ondernemers en werkgevers zitten met veel vragen. Coronakrant.nl is opgericht om elkaar te informeren en inspireren. Het is een drukbezocht platform waar columns, informatieve artikelen, interviews en praktijkverhalen- en voorbeelden over de gevolgen van het coronavirus op Nederlandse werkgevers en ondernemers te vinden zijn. Wij geloven dat we veel kunnen leren van elkaar, als ondernemend en werkgevend Nederland. Daarom willen we jullie ook de mogelijkheid bieden om met elkaar het gesprek aan te gaan. Tijdens het online ontmoetingsplein kun jij samen met andere werkgevers en vakmensen sparren over verschillende actuele vraagstukken. Het doel? Elkaar niet infecteren, maar inspireren!

Na een centrale aftrap op het online ontmoetingsplein gaan we in subgroepen uit elkaar waar we één of meerdere thema’s centraal hebben. Een aantal thema’s hebben we vooraf bepaald. Eventuele andere thema’s zijn afhankelijk van de behoefte van de inschrijvers van het ontmoetingsplein. Elke subgroep wordt geleid door een voorzitter die tevens ervaringsdeskundige t.a.v. het thema is.

Online Ontmoetingsplein

Praktische informatie
Datum: donderdag 23 april
Tijdstip: 15.00 – 15.45 uur
Deelname is kosteloos.

Programma
We starten met een algemene opening van 10 minuten waarna iedereen uit elkaar gaat in break-out sessies gericht op het vooraf gekozen thema.

Tool
We maken gebruik van de online tool Zoom. Instructies hiervoor volgen na aanmelding

Aanmeldformulier

voor aanmelden

https://www.coronakrant.nl/2020/04/15/online-ontmoetingsplein-voor-ondernemers-en-werkgevers-met-themas-als-now-arbeidsrecht-werkgeluk-en-thuiswerken/

Thema’s

Tijdens de break-out sessies van het online ontmoetingsplein worden onder leiding van de verschillende ervaringsdeskundigen onderstaande thema’s behandeld. De toelichting onder de thema’s is een voorgestelde richting voor deze break-out sessies, maar niet direct wat wordt besproken. Dit laten we graag afhangen van de wensen en behoeften van de inschrijvers. We laten jullie juist graag met elkaar in gesprek gaan over onderstaande thema’s.

Ondernemersverhalen

Deze crisis zorgt voor veel persoonlijk leed en raakt ons allemaal. Ondernemend en werkgevend Nederland zit met veel vragen en is onzeker over hoe om te gaan met deze crisis. Er is een enorme onvervulde behoefte bij ondernemend en werkgevend Nederland aan informatie, hulp, duiding, een luisterend oor én een helpende hand. Ondernemers zijn probleemoplossers. De problemen zijn op dit moment zichtbaarder dan ooit. Hoe kunnen ondernemers elkaar helpen deze te overwinnen?

Werk(on)geluk

Juist in deze tijden hebben medewerkers veel vragen en dilemma’s m.b.t. hoe ze hun werk (en balans) het beste vorm kunnen geven. Daarnaast komen medewerkers er ook achter welke aspecten van hun werk ze in deze situatie heel erg, of juist helemaal niet, missen. De huidige situatie maakt dat mensen bewust en onbewust nadenken over hun werk. Hoe kun je als werkgever de medewerkers ondersteunen in die elementen die hen werkgelukkig maken?

NOW

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) krijgen ondernemers financiële ondersteuning tijdens de coronacrisis. Het doel van de NOW is om zoveel mogelijk werknemers aan het werk te houden. De NOW is gericht op de omzetverlies en de loonkosten. Maar wanneer kom je precies in aanmerking voor de NOW? Hoeveel tegemoetkoming kun je vragen? En hoe verloopt dit aanvraagproces precies? Zijn er nog bepaalde eisen?

Arbeidsrecht

De coronacrisis brengt veel arbeidsrechtelijke vragen met zich mee. Medewerkers werken meer thuis, hebben kans om besmet te worden of trekken hun verlof in. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Veel werkgevers voelen de crisis ook financieel, maar wat voor gevolgen heeft dit voor het personeel? Kun je medewerkers zomaar ontslaan en hoe kun je omgaan met bepaalde vergoedingen om kosten te besparen?

Aandacht voor je personeel op afstand

Door de coronacrisis werken veel mensen momenteel thuis. Dit zorgt ervoor dat sociaal contact niet meer fysiek, maar via verschillende online tools verloopt. Dit brengt lastige dilemma’s met zich mee, want hoe zorg je er onder andere als werkgever toch voor dat je verbinding houdt met je medewerkers? Hoe kun je op afstand inschatten wat een medewerker nodig heeft? En hoe weet je echt wat er in iemand omgaat? Er spelen ook nieuwe uitdagingen op het gebied van werk-privébalans, hoe ondersteun je medewerkers daarin als werkgever?

Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd