30 november 2017

Training & Opleiding

Onderwijsinstellingen kiezen F5 voor bouw veilige leeromgevingen

Onderwijsinstellingen kiezen F5 voor bouw veilige leeromgevingen

Schiphol, 30 november 2017 - Fontys Hogeschool in Eindhoven en Koning Willem I College in Den Bosch hebben allebei hun ict-infrastructuur heringericht om studenten en medewerkers veiligere toegang te bieden tot het netwerk en de digitale leeromgeving. Beide onderwijsinstellingen hebben hiervoor de beveiligingsoplossingen van F5 Networks gekozen. SecureLink heeft de oplossing geleverd, geïmplementeerd en in onderhoud genomen. In de nieuwe omgeving hebben studenten en medewerkers veilig toegang tot intranet, onderwijsapplicaties en email. Via application delivery control, reverse proxy en verschillende authenticatie-technologieën, wordt er voor gezorgd dat deze toepassingen niet alleen veilig, maar ook snel en betrouwbaar werken. Bovendien wordt een single sign-on methodiek toegepast voor meer gebruiksgemak: iedere gebruiker hoeft maar een keer per dag in te loggen (per apparaat), waarna F5 deze gegevens doorgeeft aan alle te gebruiken applicaties, zodat men direct toegang heeft. Jan-Bart Hilhorst, public sector account manager bij F5 Networks: “Veel onderwijsinstellingen hechten steeds meer belang aan solide, veilige netwerken en betrouwbare, makkelijke toegang tot die netwerken. Ze zien de groeiende druk op de infrastructuur door het aantal applicaties en apparatuur. Dat Fontys en Koning Willem I College de stap hebben gezet hierin te investeren is tekenend: ze hebben het beste voor met hun studenten én medewerkers, voor een prettige leer- en werkomgeving.” Fontys is een van de grootste kennisinstituten van Nederland met meer dan 4.300 medewerkers en ruim 44.000 studenten. Rens van der Vorst, Hoofd IT Innovatie van Fontys: “Ons onderwijs is van hoge kwaliteit en we willen aan de verwachtingen van onze studenten en medewerkers voldoen. Hiertoe geven we aandacht en dagen we iedereen uit zijn of haar eigen talent te ontdekken en verder te ontplooien. Daar horen goede faciliteiten bij en met deze nieuwe leeromgeving van F5 en SecureLink zetten we daar een belangrijke stap in.” Koning Willem I College is een ROC-instelling voor MBO-onderwijs met zo’n 12.000 leerlingen. Gion Raaijmakers van Koning Willem I College: “Het zit in onze aard om niet af te wachten, maar vooruit te denken en vooral te doen. We willen onze studenten opleiden tot zelfstandige volwassenen die zelf iets kunnen bedenken en doen. Door een veilige, goede infrastructuur te bieden kunnen we dat faciliteren.”   Over F5 F5 (NASDAQ: FFIV) maakt apps sneller, slimmer en veiliger voor bedrijven, service providers en overheden wereldwijd. F5 levert cloud en security oplossingen om bedrijven in staat te stellen een applicatie-infrastructuur te kiezen zonder in te leveren op snelheid en beheer. Meer informatie op F5.com over F5, partners en technologieën.

Gerelateerd