Ga terug

10 maart 2020

Ondertekening The Boxmeer Declaration

Samenwerking Europese heggenvlechters

Op 7 maart is The Boxmeer Declaration ondertekend. Dit gebeurde door burgemeester Karel van Soest samen met voorzitters van verenigingen van heggenbeschermers, Nigel Adams (Verenigd Koninkrijk), Valentijn de Cock (België), Ulrich Pieper (Duitsland), Etiënne Monclus (Frankrijk), Marc Mc. Dowell (Ierland) en Louis Dalmans (Nederland).

Dit was de afsluiting van een internationaal symposium over heggenvlechten vooraf aan het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten. De Maasheggen is het enige Nederlandse Unesco biosfeergebied.

De ondertekenaars van deze verklaring maken zich samen sterk om heggen te behouden en te promoten en om meer mensen in Europa bij de heggenlandschappen te betrekken. De heggen hebben een meerwaarde voor de instandhouding en vergroting van de biodiversiteit, gaan erosie tegen en houden CO2 vast. Dit creëert een gezondere omgeving. Tevens is het vlechten van heggen niet alleen het behouden van cultureel erfgoed, maar ook een ambacht dat een grote rol speelt in het beheer van heggen en de promotie van heggen op een grotere schaal. Als laatste moet de Europese samenwerking ertoe leiden dat we ook jongeren enthousiast krijgen om het ambacht van heggenvlechten en de interesse voor heggenlandschappen te vergroten.

In de verklaring wordt onder meer de vorming van een Europees heggenvlechtnetwerk aangekondigd. Het netwerk gaat kennis over heggenvlechten delen en waar gewenst actief heggen planten of herstellen. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de promotie van het heggenvlechten, vooral onder jongeren. De ondertekenaars willen bovendien minstens één demonstratieproject uitwerken – en zo laten zien waar hun samenwerking toe kan leiden. Tot slot wordt in de verklaring vastgelegd dat eenmaal per jaar een internationaal symposium wordt georganiseerd in een van de deelnemende landen.

Gerelateerd