Ga terug

14 februari 2020

Innovatie & Duurzaamheid

Ondertekening prestatieafspraken woningcorporatie ‘Thuis

Donderdag 13 februari ondertekenden wethouder Piet Machielsen en Luc Severijnen, directeur-bestuurder van woningcorporatie ‘Thuis, de prestatieafspraken. De gemeente Oirschot en woningcorporatie ‘Thuis bevestigen hiermee de intentie om samen sociale huurwoningen in de gemeente Oirschot te realiseren. ‘Thuis wordt hiermee (naast Wooninc.) de tweede partner van de gemeente Oirschot op het gebied van sociale woningbouw. Prestatieafspraken De gemeente en woningcorporaties moeten jaarlijks in prestatieafspraken vastleggen wat ze het komende jaar gaan doen rondom sociale woningbouw. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen, huurwoningen energiezuiniger maken en het behouden of vergroten van de leefbaarheid van woningcomplexen.

Gerelateerd