Partner

7 december 2020

Transport & Logistiek

Ondernemersorganisaties: Blijf investeren in belangrijke transportroutes

VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de oproep van TLN en evofenedex aan de politiek om te blijven investeren in transportroutes met een groot economisch belang. ‘Op dit moment zorgt de coronacrisis voor tijdelijk minder files. We mogen ons hierdoor echter niet in slaap laten sussen, want hierna zal de drukte op de snelwegen in rap tempo weer toenemen’, aldus de ondernemersorganisaties.

Toenemende druk op transportroutes

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland dreigt door de huidige situatie op de wegen de aandacht te verslappen voor het grote economisch belang van doorstroming op de belangrijke transportroutes. Terwijl straks, als de economie weer aantrekt, de filedruk razendsnel weer zal toenemen door de groeiende (internationale) vraag naar goederen en goederenvervoer. Ook de groei van de bevolking met meer woningbouw verhoogt de druk op de wegen. De economische schade die daardoor ontstaat (in 2019 bedroeg die 1,5 miljard euro) kan worden voorkomen als komende kabinetten blijven investeren in het oplossen van de knelpunten op de belangrijke transportroutes.

Investeringsprojecten blijven nodig

De ondernemersorganisaties vinden het goed dat het kabinet voor de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis extra geld heeft uitgetrokken voor renovatie en onderhoud van infrastructuur. Dit mag echter niet afleiden van de noodzaak voor concrete investeringsprojecten voor aanleg van nieuwe infrastructuur of uitbreiding van bestaande infrastructuur om knelpunten te voorkomen en of op te lossen. Het is een gemiste kans dat het kabinet er niet in is geslaagd om die naar voren te halen, aldus de ondernemersorganisaties.

Kamerdebat over MIRT

Op maandag 7 december debatteert de Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de laatste stand van zaken rond investeringen in infra-projecten.