Ga terug

10 mei 2019

Ondernemers en wooncoöperatie onderzoeken mogelijkheden warmtenet Waalwijk

Initiatiefnemer Stichting Waalwijk CO2-vrij heeft samen met de gemeente Waalwijk en energieleverancier ENGIE maandag 6 mei 2019 een bijeenkomst georganiseerd om de mogelijkheden voor een warmtenet in Waalwijk te onderzoeken. Diverse bedrijven en wooncoöperatie Casade waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Een warmtenet is een belangrijke stap naar een energieneutraal Waalwijk. Het gebruik van restwarmte van bedrijven kan veel energie besparen. Dit zorgt ook voor CO2-reductie en het draagt bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat het opwekken en transporteren van warmte goed te realiseren is. Voor de initiatiefnemers zijn de uitkomsten van de bijeenkomst zodanig positief, dat zij doorgaan met de ontwikkeling van het warmtenet. De aanleg van een warmtenet wordt financieel interessanter als er meer bedrijven, woningen en bijvoorbeeld scholen en zwembaden meedoen. Op donderdag 13 juni 2019 wordt dan ook een bredere bijeenkomst over de mogelijkheden van een warmtenet voor bedrijven en inwoners georganiseerd. Warmtenet Een warmtenet is een netwerk van buizen onder de grond waar warm water door stroomt. Met een kleine installatie kan dan een woning of bedrijf worden verwarmd. Dit water wordt verwarmd met bijvoorbeeld restwarmte van bedrijven. Maar het kunnen ook meerdere kleine duurzame warmtebronnen zijn. In dit geval is als warmtebron een biomassastoomcentrale gebruikt. Deze ontwikkeling is bij een aantal bedrijven in Waalwijk in voorbereiding. Het gaat hier om bedrijven die stoom in hun productieproces gebruiken.

Gerelateerd