Ga terug

6 september 2019

Ondergrondse afvalcontainers krijgen metamorfose

Vandaag is de gemeente Meierijstad gestart met een proef met aangeklede ondergrondse afvalcontainers. Op drie plekken in Meierijstad heeft de gemeente kunstgrasmatten met - bloemen en -buxushagen naast de containers geplaatst. Daarnaast toont een pictogram op de bestrating dat afval ín de bak hoort en niet ernaast. Wethouder Harry van Rooijen en centrummanager Dirk Lammers waren erbij toe de laatste hand werd gelegd aan de metamorfose van de container bij de Molenwieken in Veghel.

Positieve gedragsbeïnvloeding

Alle inwoners die geen eigen minicontainers aan de straat kunnen zetten, zijn gerechtigd om gebruik te maken van de ondergrondse afvalcontainer. Op de meeste plekken gaat het prima en worden de containers met de druppel geopend om de afvalzak erin te deponeren. Maar op sommige plekken zijn afvalzakken naast de afvalcontainers echt een terugkerend probleem. Het geeft een rommelig straatbeeld en omwonenden ergeren zich eraan. Wethouder van Rooijen: “We kunnen niet achter elke boom een handhaver zetten of een camera ophangen om te zien wie dit doen. Mogelijk willen ze niet betalen, zijn ze hun druppel kwijt of is het gewoon gemakzucht. Het is lastig daar de vinger achter te krijgen. Daarom zoeken we andere wegen met een positieve insteek; We hopen dat dit vrolijk, nette beeld de mensen stimuleert het samen netjes te houden”.

Beleving van het centrum

Ook centrummanager Dirk Lammers is hoopvol gestemd: “Winkeliers en ondernemers in het centrum zetten zich in om de directe omgeving van hun pand vrij van zwerfvuil te houden; preventief door het plaatsen van afvalbakken, maar ook door zelf zwerfvuil op te ruimen of de straat te vegen. Een schone omgeving maakt verschil in hoe de mensen het centrum van Veghel beleven. Inwoners mogen zich daar ook bewust van zijn dat ze daar zelf ook een rol in hebben. We vinden deze aankleding een positieve aanpak om gedrag van inwoners te beïnvloeden en bijplaatsingen te ontmoedigen.”

Aankleding locaties

Drie locaties maken deel uit van de proef: parkeerplaats winkelcentrum de Bunders in Veghel, parkeerplaats centrum Molenwieken in Veghel en de Papaverstraat in Schijndel. De laatste 2 zijn, in overleg met Centrummanagement en wijkraad Bloemenwijk, aangekleed met kunstgras met kleurrijke bloemen. In de Bunders is samen met wijkraad de Bunders gekozen voor kunstgras met blokhagen. Eind 2019 kijkt de gemeente of deze aanpak daadwerkelijk leidt tot minder bijplaatsingen. Als dat het geval is, krijgt de aanpak mogelijk navolging op andere plekken.

Gerelateerd