Ga terug

15 november 2019

Innovatie & Duurzaamheid

Omgevingsvisie Eindhoven ter inzage ( video )

Het aantal inwoners en bedrijven in Eindhoven neemt toe. Dat leidt tot een grote vraag naar ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. Hoe we omgaan met de inrichting van de ruimte staat beschreven in de omgevingsvisie voor Eindhoven. Deze is opgesteld in het kader van de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2021 ingaat. De omgevingsvisie ligt nu ter inzage en iedereen kan reageren. Op woensdagavond 20 november (om 19.00 uur en om 20.45 uur) wordt de omgevingsvisie toegelicht. De visie geeft antwoord op vragen als: Welke stad zijn we op dit moment? Welke stad willen we zijn? Waar moeten we aan werken? En: hoe gaan we samen werken aan die opgaven? Meld je aan voor een bijeenkomst bij Igluu, Lichttoren 32 en lees de omgevingsvisie via www.eindhoven.nl/omgevingsvisie. Samenwerking De gemeente heeft de omgevingsvisie opgesteld samen met de stad. Via diverse werksessies en het digipanel hebben met ons meegedacht: inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, GGD, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, woningcorporaties, projectontwikkelaars, investeerders en andere overheden (buurgemeentes, provincie, Rijk). De gemeenteraad zal de omgevingsvisie (naar verwachting) rond mei 2020 behandelen voor vaststelling. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=24rh-FCqj4Y&feature=youtu.be[/embed]

Gerelateerd