Ga terug

14 juli 2020

Food (agri)

“NOORDOOST-BRABANT: EEN REGIO DIE VOLOP KANSEN BIEDT EN IN POTENTIE EEN ENORME VERDIENCAPACITEIT HEEFT, MAAR WAAR NOG NIET IEDEREEN VAN DOORDRONGEN IS”

Noordoost-Brabant is misschien wel de meest onbekende regio van Brabant. De regio ligt in Brabant, maar ook dichtbij Gelderland, Limburg en Duitsland. Potentie heeft de regio zeker, maar dat wordt nog niet overal gezien en beleefd, ook niet bij de lokale bevolking. Reden om in te zoomen op de regio en de nieuwe regiomanager van VNO-NCW Brabant Zeeland aan u voor te stellen.

**Kracht van de regio
**De kracht van de regio zit vooral in de maakindustrie. We ontwikkelen en produceren hier van alles - en zelfs met grote internationale impact - zoals vaccins, melkpoeder, machines, transportsystemen en nog veel meer. Groot zijn we ook in transport en logistiek. We zijn daarnaast de regio van de agrifood en willen een grote rol in de voedseltransitie spelen. We kennen prachtige innovatieve bedrijven die bewust bezig zijn met verduurzamen. Een verdere samenwerking met de regio Den Bosch, waar de focus op ict en data ligt, is belangrijk en biedt kansen.

Uitdagingen

Natuurlijk kent ook deze regio uitdagingen, zoals de vergrijzing die op termijn de concurrentiepositie en het regionale vestigingsklimaat van de vitale industrie onder druk kan zetten. Samenwerking tussen de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemers) is daarom essentieel.

**Regiomanager
**Sinds 1 april mag ik me namens VNO-NCW Brabant Zeeland inzetten voor deze mooie regio waar ik ook woonachtig ben. Kort wat over mezelf. Ik ben geboren en getogen in een MKB-gezin, heb hoge hotelschool als opleiding en werkte de afgelopen 20 jaar voor branche- en ledenorganisaties in de detailhandel en horeca op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. In verschillende rollen werkte ik samen met ondernemers, overheid en onderwijs. Kennis en ervaring die ik als regiomanager met veel enthousiasme inzet voor het versterken van de regionale economie.

Verbinden, versterken en vertegenwoordigen


Vanuit VNO-NCW Brabant Zeeland werken we sector-overstijgend en spreken we met beslissers. We verbinden, versterken en vertegenwoordigen ondernemers. We halen op wat er speelt en voeren de lobby op thema’s als milieu en duurzaamheid (energietransitie en circulariteit), infrastructuur en ruimte, arbeidsmarkt en onderwijs. We inspireren en delen kennis.

“Wil jij ook de kracht van VNO-NCW ervaren?
Neem dan contact met me op, tel. 06 – 51 78 79 91 of https://www.linkedin.com/in/fleurdebest/.”

Fleur de BestVNO-NCW Brabant Zeelandregiomanager Noordoost-Brabant

Gerelateerd