14 juni 2022

Nieuws

Noord-Brabant blijft sterkste provinciemerk

Dat blijkt uit een analyse uit het Steden en Streken Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Consultancy. Hieronder de belangrijkste conclusies samengevat.

Noord-Brabant blijft ook in 2022 het sterkste provinciemerk van Nederland, en handhaaft daarmee de koppositie van 2019 en 2021, al is het verschil met Gelderland klein. Noord-Brabant is vooral een sterk merk bij gepensioneerden en andere 55-plussers, mensen met een beneden modaal inkomen en degenen die buiten de Randstad wonen. Verder is Noord-Brabant bovengemiddeld sterk bij mensen met kinderen, degenen met een fulltime baan en tweepersoons huishoudens. Noord-Brabant is een minder sterk merk bij de modale inkomens en Randstadbewoners.

Onder jongeren (12 tot 18 jaar) is Limburg het sterkste merk, gevolgd door Zuid-Holland. Noord-Brabant bevindt zich op de 3e positie en heeft 97 procent van de kracht van het merk Limburg onder jongeren. De minst sterke provincies zijn volgens de jongeren Flevoland (12e), Groningen (11e) en Overijssel (10e). Noord-Brabant is, zoals te verwachten, vooral krachtig bij jongeren die wonen in het zuiden van Nederland. Het merk is minder sterk in de grote steden en het noorden van Nederland. Noord-Brabant is sterker bij de leeftijdsgroep 15-17 jaar dan bij de 12-14-jarigen.

Belangrijkste conclusies

-     Noord-Brabant blijft in 2022 het sterkste provinciemerk onder de volwassen Nederlandse bevolking. Op de waarderings- en bindingsranglijsten neemt Noord-Brabant eveneens de 1e positie in onder de Nederlandse bevolking.

-     De merkkracht van Noord-Brabant is tevens hoog onder inwoners en bevindt zich boven de gemiddelde merkkracht van de 12 provincies onder de eigen bevolking. In vergelijking met de periode 2011-2021 zijn zowel de waardering vóór als de binding mét Noord-Brabant onder de inwoners van de provincie gedaald.

-     Onder jongeren van 12 tot 18 jaar staat Noord-Brabant begin 2022 3e in de merkkracht top 12 en is Noord-Brabant tevens de nummer 3 als het om waardering gaat.

-     Met een score van 37 procent staat Noord-Brabant op de 3e positie op de ranglijst van bezoekintentie onder volwassenen. Onder jongeren wordt de provincie door 33 procent overwogen om te bezoeken; goed voor de 4e plaats in de top 12.

-     Noord-Brabant heeft een bovengemiddeld sterke uitstraling bij gepensioneerden en andere 55-plussers, mensen met een beneden modaal inkomen, degenen die buiten de Randstad wonen, mensen met een fulltime baan en zowel mensen met thuiswonende kinderen als tweepersoonshuishoudens.

-     Qua merkpersoonlijkheid is Noord-Brabant in de ogen van de Nederlanders vooral een sympathiek, opgewekt, goedig, zachtmoedig en actief merk. Verder wordt Noord-Brabant aan creativiteit en uniciteit gekoppeld, maar kan de provincie zich op deze aspecten nog verder ontwikkelen. Onder de inwoners heeft Noord-Brabant een vergelijkbaar profiel, maar staat de factor uniek hoger in de ranglijst dan bij de totale volwassen Nederlandse bevolking.

-     Noord-Brabant heeft op prestatiegebied een op veel aspecten goed ontwikkeld imago. De prettige sfeer, de aanwezigheid van veel groen en natuur, de horeca- en uitgaansopties en de recreatiegebieden en -mogelijkheden maken Noord-Brabant voor zowel de inwoners als de Nederlandse bevolking een aantrekkelijke provincie.

-     Verder wordt Noord-Brabant door de inwoners gewaardeerd als het gaat om de prettige medebewoners, het zorg- en opleidingsaanbod, de rustige woonomgeving en de werkgelegenheid.

Merkkracht

Amsterdam is in 2022 onder volwassenen de stad met de sterkste merkuitstraling; ´s-Hertogenbosch is de hoogst genoteerde Noord-Brabantse gemeente op de 5e positie, gevolgd door Breda (11e), Eindhoven (14e) en Tilburg (18e). Andere Brabantse plaatsen in de top 100 zijn: Bergen op Zoom (43e), Roosendaal (48e), Helmond (59e), Waalwijk (67e), Oosterhout (69e), Land van Cuijk (89e), Altena (91e), Meijerijstad (96e) en Maashorst (98e).

Noord-Brabant is onder volwassenen de provincie met de sterkste merkuitstraling, gevolgd door Gelderland en Limburg. Onder jongeren is dat anders; daar is Limburg van 12 tot 18 jaar het sterkste provinciemerk; Noord-Brabant bezet de 3e positie, achter Zuid-Holland

De Veluwe is in 2022 de sterkste streek van Nederland, gevolgd door Zuid-Limburg en het Waddenzeegebied. De Biesbosch is de sterkste Noord-Brabantse streek en neemt de 6e positie in.

Waardering

Door volwassenen wordt Noord-Brabant het meest gewaardeerd, op korte afstand gevolgd door Gelderland (2e) en Limburg (3e). Sinds 2011 stond Brabant hier op de 2e plaats en Gelderland op de 3e. Brabant en Gelderland zijn in 2021 dus gestegen ten koste van Limburg, dat naar de 3e plaats is gezakt.

Onder jongeren (12 tot 18 jaar) die bekend zijn met de betreffende provincies behaalt Limburg nog wél de hoogste waardering, met Zeeland op de 2e positie en Noord-Brabant op de 3e.

Onder inwoners bevindt de waardering voor Noord-Brabant zich in 2022 8 % boven het gemiddelde waarderingsniveau van de 12 provincies. De waardering onder de inwoners van Noord-Brabant voor de eigen provincie is iets afgenomen in vergelijking met 2021 en bevindt zich op het gemiddelde niveau van de jaren 2011, 2013 en 2019.

Binding

Noord-Brabant is de provincie die de sterkste verbondenheid creëert met de volwassen Nederlanders, op korte afstand gevolgd door Zuid-Holland en Gelderland. Deze koppositie neemt Brabant al sinds 2011 in. Zuid-Holland is sterk gestegen: van de 5e plaats in 2011 naar de 2e in 2022 (ten koste van Gelderland en Noord-Holland).

Net als voor ‘waardering’ geldt ook voor ‘binding’ dat deze onder inwoners van Brabant 8% boven het gemiddelde bindingsniveau ligt van de 12 Nederlandse provincies.

De mate waarin de Noord-Brabantse bevolking zich in 2022 verbonden voelt met de provincie is wel gedaald t.o.v. de periode 2011-2021.

Merkpersoonlijkheid

Noord-Brabant is volgens volwassenen vooral een sympathiek, opgewekt, goedig, zachtmoedig, actief en creatief provinciemerk. In vergelijking met het gemiddelde van de 12 provincies wordt Noord-Brabant minder als degelijk en ferm ervaren.