Partner

22 oktober 2020

Innovatie & Duurzaamheid

NO SUN TO WASTE

HET DAK OP!

Bij Raysol in Eindhoven wordt flink verbouwd en uitgebreid. Want ook al zijn het voor veel bedrijven moeilijke tijden, zij doen goede zaken. Raysol gelooft in zonnepanelen op daken. Zij zijn niet de enige partij die op deze manier een bijdrage levert aan de duurzaamheidstransitie. Maar de manier waaróp ze dat doen, is net even anders. Het is een constructie die alleen maar winnaars kent. Robert Jan van Kampen en Mark Kok zijn partners bij Raysol. Robert Jan: “Wij noemen ons cool-green omdat groen ook hip is. En wij hebben niet alleen hart voor de natuur, maar ook voor de mens. Op elk pand dat wij voorzien van zonnepalen, hangen we ook een AED aan de muur.” Ga even zitten voor het slimme verhaal van Raysol.

Grondgebonden zonnevelden aanleggen wordt steeds moeilijker omdat de weerstand ertegen groeit en ook de beschikbare grond minder wordt. Op het dak daarentegen is nog een wereld te winnen, om precies te zijn 160 vierkante kilometer plat dak. Net zoveel als de omtrek van de gemeente Amsterdam. Het creëren an zonneprojecten op het dak is bovendien relatief eenvoudig omdat alleen de goedkeuring nodig is van de pandeigenaar. Hierna is de weg vrij om een SDE-subsidie* aan te vragen. Deze subsidie is voor iedereen die hernieuwbare energie produceert of reducerende technieken toepast.

Het geheime wapen

Robert Jan: “Ons ‘geheime wapen’ in dit verhaal is het volgende: andere partijen die zonnepanelen verhuren, geven een vergoeding per paneel gedurende de looptijd van een contract. Bijvoorbeeld 2 euro per paneel voor 20 of 25 jaar. Wij halen die vergoeding in zijn geheel naar voren. Dat bedrag maken we netto contant en stoppen het in dakbedekking. Wij betalen de opbrengst van zonnepanelen in één keer uit in de vorm van een nieuw dak. Daarvoor ontvangen wij het opstalrecht op een pand en de subsidie. De opbrengst van de zonne-energie leveren we in de vorm van stroom terug aan het net. De lokaal en groen opgewekte stroom verkopen we aan een energieleverancier. De pandeigenaar krijgt een nieuw dak met zonnepanelen die zorgen voor schaduw in de zomer en isolatie in de winter. Daarmee wordt de energierekening lager en de waarde van het pand beduidend hoger. Bovendien zijn we specialist in teruggave energiebelasting wat heel lucratief kan zijn voor een pandeigenaar. Wij halen namelijk van de afgelopen 5 jaar te veel betaalde belasting op energie terug.”

De zon staat altijd aan,en is gratis...

Robert Jan: “De overheid wil de subsidie op termijn afbouwen en daarom is het goed dat potentiele klanten zich nu melden voor de volgende subsidieronde die vanaf eind november aangevraagd kan worden. De aanvraag is ingewikkeld en tijdrovend maar die zorg nemen wij volledig uit handen. We hebben vaker met dat bijltje gehakt en zijn inmiddels ruim 50 panden aan het ontwikkelen. Uiteindelijk zal de subsidie verdwijnen maar installatiekosten gaan ook naar beneden. Dat gaat hand in hand dus op termijn gaan we het zonder subsidie redden.”

Parkeren in de schaduw

Robert jan: “Het mooie van zonnepanelen op een dak is dat je het nauwelijks ziet. Er is dus geen sprake van horizonvervuiling. We zitten vooral aan tafel met vastgoedeigenaren, boeren maar ook met lokale ondernemers die we samen met de gemeente enthousiasmeren om mee te doen. Gemeentes hebben in het klimaatakkoord afgesproken de uitstoot van CO2 te verminderen. Vanaf 1 januari 2021 worden ze daarop afgerekend. Zij hebben ons nodig en wij hen. Heel simpel. De partijen waarmee we samenwerken hebben gemiddeld 3.000 tot 10.000 vierkante meter dak beschikbaar. Dat kan een koeienstal zijn maar ook een winkelcentrum. Onlangs hebben we parkeermodules ontwikkeld. Overdekte parkeerplaatsen met zonnepanelen en laadpalen. In de zomer wordt het steeds warmer dus schaduw wordt ook een product. Hoe fijn is het als je je auto in de schaduw kunt parkeren en dat hij ook nog wordt opgeladen?”

“No sun to waste”, besluit Robert Jan. “De zon staat altijd aan, de zon is gratis. Daar moeten we gebruik van maken. Als je dan ook nog eens een nieuw dak nodig hebt zou je wel gek zijn om niet met ons in zee te gaan.”

SDE staat voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld om kostenefficiënt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zodoende een bijdrage te leveren aan de emissiereductiedoelstellingen. In 2020 € 5 miljard beschikbaar.

Raysol
Gare du Nord
Ukkelstraat 2
5628 TE Eindhoven
E: info@raysol.nl
T: 040-7821299
www.raysol.nl

Gerelateerd