Ga terug

9 april 2020

Nieuwe raad van toezicht WIJeindhoven benoemd

Het college van B en W van Eindhoven heeft op 7 april een nieuwe raad van toezicht (RvT) van Stichting WIJeindhoven benoemd. De nieuwe RvT bestaat uit een voorzitter en twee leden.

Voorzitter is de heer Ruud Rabelink (1962). Hij is een ervaren manager in het onderwijs en al 16 jaar verbonden aan SintLucas als bestuurder. Hij vervult daarnaast verschillende bestuursfuncties, is lid van de sectorkamer ICT en creatieve industrie en voorzitter van BTG ICT en creatieve industrie. Gevraagd naar zijn motivatie om toe te treden tot de RvT van WIJeindhoven, zegt hij: "Samenkracht en eigen kracht zijn begrippen die mij enorm aanspreken. Ieder mens wil mijns inziens zoveel als mogelijk zelfredzaam zijn. Ik vind het van belang dat adequate ondersteuning geboden kan worden wanneer de situatie daar om vraagt."

Mevrouw drs. Dagmar van Deurzen (1970) is lid RvT. Met een passie voor openbaar bestuur en een sterk maatschappelijke drive is zij de ideale kandidaat voor deze functie. Mevrouw van Deurzen werkt sinds 2018 als gemeentesecretaris bij de gemeente Uden. Daarnaast werkt ze enkele jaren als Algemeen Commandant Bevolkingszorg bij de veiligheidsregio Brabant-Noord.

De RvT wordt compleet met de heer drs. Arno Seinstra (1970), die ruim 20 jaar werkzaam is als organisatieadviseur voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en provincies. Hij heeft de afgelopen jaren vele tientallen opdrachten gedaan in de jeugdzorg en in het sociale en welzijnsdomein. Arno Seinstra heeft zeer uitgebreide financiële en juridische kennis, die hij voor vele organisaties inzet om organisaties te helpen inrichten, verbeteren of te reorganiseren. Hij wil, zoals hij stelt "graag een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en de organisatorische opgave die WIJeindhoven samen met de gemeente heeft".

De nieuwe raad van toezicht start per direct.

Gerelateerd