Partner

1 maart 2024

Vastgoed

Nieuwe publiek-private samenwerking voor realisatie betaalbare woningen in Eindhoven

Ontwikkelaar Focus on TAC, ASML, het ministerie van BZK, Brainport Eindhoven, Woonbedrijf en gemeente Eindhoven slaan de handen ineen om de woonopgave in het hart van Eindhoven te versnellen én de betaalbaarheid te vergroten. Deze publiek-private samenwerking resulteert in de bouw van 249 woningen op de locatie van het huidige Temporary Art Centre (TAC), die 100% betaalbaar worden. Daarnaast blijft ook circa 4800 m2 creatieve en culturele broedplaats van TAC gewaarborgd. TAC Living is de eerste ontwikkeling in Eindhoven die voortvloeit uit het betaalbaar wonen-programma van ASML. Donderdag 29 februari is deze samenwerking symbolisch bekrachtigd samen met minister Hugo de Jonge.

Financiële impuls

Stijgende bouwkosten en de huidige marktomstandigheden binnen de sector hebben impact op de haalbaarheid en voortgang van bouwontwikkelingen. Zo ook op nieuwbouwproject TAC Living in de binnenstad van Eindhoven. Een gezamenlijk maatregelenpakket van ASML, Focus on TAC, het ministerie van BZK, Woonbedrijf, Brainport Eindhoven en gemeente Eindhoven heeft echter de weg vrij gemaakt voor de start bouw van TAC Living en de noodzakelijke renovatie van de culturele broedplaats TAC.

Door samen te werken aan oplossingen wordt voorkomen dat projecten vastlopen én worden zelfs extra ambities op het gebied van betaalbaar wonen gerealiseerd. De maatregelen omvatten:

  • Woningcorporatie Woonbedrijf wordt eigenaar en beheerder van de 249 woningen in TAC Living. Woonbedrijf vindt het belangrijk dat er ook betaalbare woningen komen in het centrum. Daarom is het oorspronkelijke woonprogramma aangepast van 30% sociale huur, 50% middenhuur en 20% vrije sector huur naar 85% sociale huur en 15% middenhuur.

  • ASML staat vanuit haar betaalbaar wonen-programma garant voor een verlies van maximaal 2 miljoen euro voor het project TAC Living. Mocht er sprake zijn van een financieel meevallend resultaat, dan doneert Focus een gedeelte van de winst aan het fonds Brainport voor Elkaar. In dit fonds werken de lokale overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven aan maatschappelijke projecten die gelijke kansen voor inwoners stimuleert.

  • Het ministerie van BZK heeft een Woningbouwimpuls (WBI) toegekend van 4,5 miljoen euro voor de publieke opgaven die de gemeente heeft in de totale gebiedsontwikkeling van het Emmasingelkwadrant. En een Startbouwimpuls (SBI) van 2,5 miljoen euro specifiek voor de woontoren TAC Living. Deze laatste helpt om 100% van de woningen in het betaalbare segment op te leveren.

  • Vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven is eerder 1,5 miljoen euro en vervolgens nog eens 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de duurzame renovatie van het Temporary Art Centre, haar ateliers en culturele broedplaats.

TAC: wonen, werken en culturele broedplaats

In het hart van Eindhoven ligt het Emmasingelkwadrant. Naast Internationale KnoopXL is dit een belangrijk ontwikkelgebied in de stad waar honderden woningen, werkplekken, creatieve ateliers en een nieuw groen stadspark worden gerealiseerd.

TAC Living is één van de grote projecten die binnen deze gebiedsontwikkeling wordt uitgevoerd. Het plan omvat de renovatie en verduurzaming van het huidige Temporary Art Centre, dat behouden blijft als culturele broedplaats. Hier worden onder meer 80 ateliers, studio’s en een horecagelegenheid gehuisvest. In het project wordt daarnaast een woontoren gerealiseerd met de eerder genoemde 249 betaalbare woningen. In de plint van deze gebouwen komt onder andere een expositieruimte.

Dankzij het bovengenoemde maatregelenpakket kan de bouw op korte termijn van start gaan. Naar verwachting gaat in juni 2024 de eerste schop in de grond en vindt de oplevering van TAC Living plaats in het tweede kwartaal van 2026.

» Kijk voor meer informatie over project TAC en de gebiedsontwikkeling op www.openeindhoven.nl/emmasingelkwadrant.

Minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties):

"Ik ben enthousiast over de opgestroopte mouwen hier in Eindhoven. Onder dit mooie project staan veel namen. Van overheid tot bedrijfsleven. Dit laat zien dat we het altijd met elkaar moeten doen. Woningbouw kun je niet in je eentje voor elkaar krijgen. Deze samenwerking in Eindhoven straalt mooi uit hoe we het in Nederland moeten doen."

Wethouder Stijn Steenbakkers (Gebiedsontwikkeling Spoorzone en Brainport):

"Deze unieke samenwerking weerspiegelt de kracht van Brainport Eindhoven. Door elkaar publiek-privaat te vertrouwen, krachten te bundelen en bovenal flexibel te kijken naar hoe het wel kan, creëren we een thuis voor honderden Eindhovenaren. 100% betaalbare woningen in het hart van onze stad is niet eerder vertoond en dat tegenover het mooiste stadion van Nederland. Ik ben trots op onze partners: ontwikkelaar Focus on Impact, Woonbedrijf, bouwer Huybregts Relou, Brainport Eindhoven, het Rijk en natuurlijk ASML. Zonder de gezamenlijke inzet en support was dit onmogelijk. Dit smaakt naar meer en ik ben ervan overtuigd dat we dit succes kunnen herhalen op meerdere plekken in onze stad en regio. Samen vooruit!"

Freek Boeijen (CEO Focus on Impact):

"Project TAC is het resultaat van een sterke samenwerking die al jaren geleden is gestart. Het doel van de samenwerking: behoud van het TAC en toevoegen van kwalitatief wonen, in een mix van wonen en werken. Na meerdere uitdagingen en veranderende marktomstandigheden hebben we elkaar weten vast te houden en dit complexe project tot realisatie te brengen. Creativiteit, doorzettingsvermogen en samenwerken waren daarin de sleutel. TAC blijft daarmee behouden voor de bewoners van Eindhoven als karakteristiek kunstcentrum in de binnenstad. De samenwerkingspartners hebben daartoe allemaal een forse bijdrage geleverd. Door open te communiceren blijven we elkaar begrijpen en dragen we ons steentje bij aan een mooier, betaalbaar en inclusief Eindhoven."

Lucas van Grinsven (hoofd Maatschappelijke betrokkenheid ASML):  

“Dat we in zo'n korte tijd twee projecten kunnen aankondigen, illustreert het gevoel van urgentie dat alle partners hebben om het tekort aan betaalbare woningen op te lossen. En laat zien dat samenwerken een van de sterke punten van de Brainportregio is. Wij willen dat iedereen profiteert van de groei en het succes van de hightechsector in Brainport. Ik ben blij dat met de renovatie van het historische TAC-gebouw in Eindhoven de culturele functie behouden blijft en we tegelijkertijd de bouw van betaalbare woningen ondersteunen.”  

Roy Beijnsberger (algemeen directeur woningcorporatie Woonbedrijf):

“Het is geweldig dat Woonbedrijf in het centrum van Eindhoven een bijdrage kan leveren aan de grote vraag naar woningen door hier duurzame en betaalbare huurwoningen te realiseren. Dit biedt mensen met een smalle beurs de kans om in de bruisende binnenstad te wonen. En dat willen we, gezien onze maatschappelijke taak, voor de lange termijn hier mogelijk maken. Woonbedrijf is ontzettend trots dat we met dit eerste woongebouw in het Emmasingelkwadrant deze buurt nieuw leven inblazen."

Joep Smeets (algemeen directeur TAC Vastgoed BV):

“Met het realiseren van TAC Living wordt de culturele broedplaats TAC behouden voor de binnenstad. De broedplaats bestaat uit ateliers, expositieruimten, horeca en ruimte voor artists in residence. Dit zorgt voor levendigheid, dynamiek en een creatieve vibe in een gebied waar de komende jaren een groot aantal woningen worden gerealiseerd. De combinatie van maatschappelijk ondernemerschap van Focus en cultureel ondernemerschap van TAC zal gaan zorgen voor een unieke mix van wonen, werken en recreëren in een creatief inspirerende omgeving.”