14 maart 2022

Innovatie & Duurzaamheid

Nieuwe projecten voor opwek energie langs snelwegen en op water

In het voorjaar van 2022 start het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) met 5 nieuwe projecten. Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Rijkswaterstaat (RWS) en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) voeren die projecten uit om energie op te wekken langs snelwegen en op water. De nieuwe projecten borduren voort op de leerervaringen van eerdere pilots. Samenwerking en een goede communicatie met de omgeving blijken cruciaal.

De pilots zijn onderdeel van het programma Hernieuwbare Energie op Rijksgrond (HER). Eind 2020 startten de eerste 5 pilots op grond van Rijkswaterstaat. In de 5 nieuwe projecten worden alle leerervaringen hieruit direct in de praktijk toegepast. 

Grond en water inzetten voor energie

In de pilots onderzoeken RWS, RVB en RVO hoe we delen van grond en wateren het beste kunnen inzetten om duurzame energieprojecten te realiseren. Dit doen zij samen met provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders en omwonenden, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit ondersteunt de energieopgave van de Regionale Energie Strategieën-regio’s (RES).

Ruimte dubbel benutten

Rijkswaterstaat bezit ruim 4.000 km² grond en meer dan 10.000 km² wateroppervlakte. In het klimaatakkoord staat dat in 2030 70% van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moet komen. Ruimte is daarbij in Nederland een uitdaging. We kunnende klimaatdoelen alleen maar halen als we ruimte dubbel benutten, zegt directeur-generaal Michèle Blom van RWS. “Het is belangrijk om deze ervaringen te delen en anderen te inspireren bij de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES)", aldus Blom.  

E-zine Energie op Rijksgrond

Rijkswaterstaat deelt in een online magazine Energie op Rijksgrond kennis en ervaringen uit de pilots van Hernieuwbare Energie op Rijksgrond. Voor het nieuwe e-zine zijn technisch adviseurs, specialisten participatie, omgevingsmanagers en projectleiders die meewerken aan de verschillende projecten geïnterviewd. Hun ervaringen zijn divers; van financiering tot biodiversiteit en van burgerparticipatie tot de techniek van drijvende zonnepanelen. Samenwerking en een goede communicatie met de omgeving blijken iedere keer weer cruciaal.