3 december 2020

Training & Opleiding

Nieuwe praktijkleerroute vergroot kans op werk

Eerste praktijkverklaringen in regio Helmond-De Peel uitgereikt

Mensen zonder diploma hebben over het algemeen een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarbij leert niet iedereen op dezelfde manier. Daarom zijn er landelijk en regionaal pilots gestart met het maatwerktraject Praktijkleren. Tijdens een periode van werken en leren worden kwaliteiten en vakvaardigheden geleerd, die vastgelegd worden in een praktijkverklaring. Dit geeft betere kansen op de arbeidsmarkt of een mooie basis om verder te leren. In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel zijn nu de eerste praktijkverklaringen uitgereikt. Acht vrouwelijke statushouders uit Geldrop-Mierlo ontvingen deze van wethouder Looijmans tijdens een feestelijke bijeenkomst bij kringloopwinkel Het Goed.

Deze pilot startte vanuit het samenwerkingsverband tussen Senzer, UWV, gemeente Helmond en ROC Ter AA. Een stevig fundament om op te bouwen. Twaalf dames, allen van Eritrese komaf, kregen bij Het Goed een intensief praktijkleertraject. Met passende ondersteuning vanuit Senzer, Leerwerkloket Helmond-de Peel, ROC Ter AA en LEV-groep werd een divers weekprogramma opgesteld met empowerment-trainingen, taalonderwijs, opvoedingshulp, fietsles, sport en computervaardigheden. Tijdens hun werkzaamheden kregen ze bij Het Goed als leerwerkbedrijf de kneepjes van het vak bijgebracht. Ze hebben geleerd de kassa te bedienen, artikelen te prijzen, kleren in te hangen en verkoopgesprekken te voeren in het Nederlands, inclusief de schoonmaak. Daarbij is ook kinderopvang geregeld, een belangrijke randvoorwaarde om het te laten slagen. Acht dames hebben nu een praktijkverklaring ontvangen. De andere vier hebben niet het gehele traject doorlopen, maar hebben wel belangrijke stappen gezet.

Inspirerend voorbeeld

Wethouder Looijmans (Zorg, welzijn, werk en inkomen) voelt zich vereerd dat hij de praktijkverklaringen mag uitreiken. ‘Cultuurverschillen, taalachterstand en niet-erkende diploma’s vormen voor statushouders vaak een flinke drempel om in Nederland aan de slag te gaan. Het is dan ook heel mooi dat het juist vrouwelijke statushouders zijn, die als eerste een praktijkverklaring in onze regio halen. Ik was een jaar geleden bij de start van het traject en vind het inspirerend om te zien welke stappen ze hebben gezet. Ieder vanuit haar eigen persoonlijke situatie en capaciteiten. Hun Nederlands is verbeterd en ze zijn zelfredzamer en onafhankelijker van anderen geworden. Het mooie nieuws is dat acht dames inmiddels begonnen zijn in een entree-opleiding bij het ROC. Twee zijn gestart bij ons Dorpsleerbedrijf. Van een van de dames is de man aan het werk en zij hoeft daardoor geen beroep meer te doen op een uitkering. Eén dame zit op stage en gaat richting betaald werk. Kortom: reuzestappen in hun integratie in onze gemeenschap en een goed voorbeeld voor iedereen die via praktijkleren wil werken aan zijn of haar toekomst.’

Praktijkverklaring

De invulling van de praktijkleren-pilots is maatwerk, met als vaste onderdelen: begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen. Deelnemers gaan, op basis van de vraag van het leerbedrijf en de persoonlijke mogelijkheden, aan de slag met delen van een mbo-opleiding. Voor de vaardigheden opgedaan in de praktijk van het leerbedrijf ontvangt de deelnemer een praktijkverklaring, die wordt uitgereikt door de begeleidende mbo-school. Dit is in de regio Helmond-De Peel het ROC Ter AA. Een praktijkverklaring laat zien wat iemand kan. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt of geeft het duwtje in de rug om te starten met een mbo-opleiding.