1 februari 2024

Leisure & CultuurZeeland

Nieuwe koers voor Zeeuwse cultuur- en erfgoedsector, vijf ambities voor 2032

Gedeputeerde Staten hebben op 30 januari 2024 het koersdocument cultuur en erfgoed 2025-2032 vastgesteld. In dit document worden de hoofdlijnen en provinciale ambities voor de culturele en erfgoedsector tot 2032 in Zeeland beschreven. Op vrijdag 15 maart worden Provinciale Staten gevraagd in te stemmen. Daarna is het document definitief. De Provincie wil sámen met de sector en andere stakeholders in de domeinen Economie en onderwijs in 2032 het volgende bereikt te hebben: meer dynamiek en samenwerking in de sector (1), meer producties in en over Zeeland (2), een actieve bijdrage van het cultuurveld aan het vormgeven van de grote transities (3), het in lijn met het Verdrag van Faro beter behouden, toegankelijk en benutten van cultuur & erfgoed voor iedereen (4) en meer jongeren waarderen, produceren en nemen deel aan cultuur & erfgoed (5).

Uitdagingen in sector
De aanleiding voor het schrijven van dit koersdocument zijn de uitdagingen die de afgelopen jaren in de sector naar voren zijn gekomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitdaging van het kunnen maken in Zeeland (1), de uitdagingen rond de wettelijke taken bij erfgoed (2) en de uitdaging van bereik en publieksverbreding (3). De in totaal tien uitdagingen laten zien dat het culturele klimaat in Zeeland om een impuls vraagt. Er is visie en ambitie nodig voor een gezonde & dynamische toekomst van de sector. De visie voor 2032 klinkt als volgt:

Cultuur en erfgoed voegen de komende jaren zichtbaar meer (artistieke) waarde toe aan de samenleving. In 2032 kent Zeeland een gezonde & dynamische cultuursector die zichtbaar, toegankelijk en te benutten is voor en door iedereen. Een sector waar Zeeland trots op is.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (Cultuur): “De ambities zijn hoog en vragen veranderingen, van zowel de sector als overheid. Om de vijf ambities te realiseren is een kanteling van de sector nodig. De provinciale focus komt te liggen op meer productie, meer ruimte voor professionals en de innovatiekracht van netwerken. Op inhoudelijke, (artistieke) kwaliteit en het bereiken van zoveel mogelijk Zeeuwen. De veranderingen kosten tijd en vragen een gefaseerde aanpak tot en met 2032. Wij doen de uitdrukkelijke uitnodiging aan alle betrokken om samen de ambities voor Zeeland te realiseren. Cultuur met en voor Zeeland!”

Meerjarige Uitvoeringsagenda
Het vaststellen van dit koersdocument is een eerste stap in dit proces. De tweede stap is een meerjarige Uitvoeringsagenda cultuur & erfgoed 2025-2032. De inhoudelijke uitdagingen, de taak- en rolopvatting van de Provincie Zeeland en ambities vormen daarvoor de basis. De uitvoeringsagenda wordt in de loop van dit jaar verder uitgewerkt.

Gedeputeerde Harry van der Maas (Cultureel erfgoed): “Cultuur en erfgoed zijn belangrijke dragers van de Zeeuwse identiteit. Ze vertellen en verbeelden het Zeeuwse verhaal in heden, verleden en toekomst. De afgelopen periode hebben we al mooie stappen gezet, zoals het vaststellen van een uitvoeringsprogramma voor cultureel erfgoed in 2024. Met het koersdocument bouwen we verder aan onze ambitie om cultureel erfgoed in Zeeland te behouden, te vernieuwen en beter beschikbaar te maken voor iedereen!”