Partner

17 januari 2023

Innovatie & Duurzaamheid

NIEUWE EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUBS HELPEN VERSNELLEN MET DIGITALISERING

Digitalisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van data en technologieën zoals AI, het Internet of Things, of 3D-printen zijn steeds vaker de norm. Waar grote bedrijven hierin al stevig investeren, is dit voor de Midden- en Kleine Industrie (MKI) bedrijven lastiger.

De Europese Unie heeft een Europees netwerk opgericht, dat bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën te implementeren. In Nederland zijn er vijf van deze ‘European Digital Innovation Hubs’ (EDIH’s) opgericht. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven, hebben Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot unieke kennis uit andere landen en kunnen bedrijven zich profileren op een Europees podium.

Vanaf 2023 gaan vijf regionale smart industry steunpunten verder als EDIH’s om bedrijven in een groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering.

Gerard Blom, programma-coördinator van Smart Industry Hub Zuid: “De EDIH Zuid-Nederland wordt een vervolg en uitbreiding op onze dienstverlening vanuit Smart Industry Hub Zuid en het Data Value Center. Daarmee dragen we met alle partners verder bij aan de digitalisering van en het data delen door de maak- en onderhoudsindustrie in de toeleverketens in belangrijke sectoren als: agrofood, procesindustrie, logistiek, high tech systemen, semicon, automotive en medical. We profileren ons verder op digitalisering & data delen in high-tech leveringsketens en de daarvoor relevante technologieën zoals data/digitalisering, AI, cybersecurity, digital twinning, en op AR/VR voor zeer complexe, gemengde toepassingen. MKB ondernemers weten nu vaak nog niet waar ze moeten beginnen én waar ze moeten zijn. De nieuwe EDIH Zuid-Nederland samenwerking gaat ondernemers in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg op een laagdrempelige, praktische wijze verder helpen met data en digitalisering.”

Datavolwassenheid vergroten met advies van datacoach
De hele wereld draait inmiddels om data en voor het MKB liggen er volop kansen om meerwaarde te halen uit data van het eigen bedrijf, processen, data van klanten en van de markt. Om de datavolwassenheid te vergroten en beter inzicht te krijgen, kunnen ondernemers vrijblijvend innovatie ondersteuning krijgen van een datacoach. Deze doorloopt samen met de ondernemer het Data Kansen Stappenplan en geeft daarna praktisch advies. Ondernemers kunnen vrijblijvend een afspraak maken via: datacoach@brabant.nl

Gerard Blom: “Datagedreven werken is niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering. De transitie naar dataoptimalisatie is in volle gang en het is van belang om hier als maakbedrijf op te participeren.“

Verbeteren arbeidsproductiviteit noodzakelijk
Hoe verbeter je de arbeidsproductiviteit in jouw bedrijf? Oftewel: aan welke knoppen kun je in deze huidige krappe arbeidsmarkt nog draaien om méér productie te doen met minder mensen. Dit vraagstuk stond centraal bij het SchakelEvent voor de maakindustrie en logistiek dat op 24 november jl. werd gehouden bij CAPI Europe in Tilburg. Op uitnodiging van Smart Industry Hub Zuid partner Midpoint Brabant en VNO-NCW MiddenBrabant gingen bestuurders, directeuren en managers van ondernemingen, onderwijs en overheden uit Midden-Brabant met elkaar in gesprek. De maakindustrie en logistiek hebben elkaar hard nodig als het gaat om verbeteren van arbeidsproductiviteit, zeker gezien het toenemend tekort aan energie, grondstoffen, mensen, kapitaal en ruimte. In Midden-Brabant wordt nu voor de maakindustrie het nieuwe fieldlab Slimmer ontwikkeld, met een innovatieve aanpak voor én bij mkb-ondernemingen. Ondernemers die meer willen weten, kunnen contact opnemen met Petra Mouthaan. (petramouthaan@midpointbrabant.nl)

Cyber weerbaarheid vergroten met hulpkaarten
De Cyberweerbaarheid van het MKB in Brabant is ver onder de maat. Dat is de schrikbarende conclusie van het Cyberweerbaarheidsonderzoek MKB Brabant 2022, uitgevoerd door ACA IT-Solutions, met medewerking van netwerkorganisatie MKB Eindhoven en Fontys Hogeschool ICT. Het rapport werd gepubliceerd tijdens de European Cyber Security Maand en maakt duidelijk dat dit onderwerp het hele jaar door een plek bovenaan de agenda verdient. De conclusies uit het rapport schreeuwen om actie. Het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport heeft onlangs praktische hulpkaarten gelanceerd. Het gaat om een serie preventie-, nood- en advieskaarten op A4-formaat over verschillende onderwerpen als Phishing, Ransomware, Clean Desk & Clear Screen en IT-leverancier. De kaarten bevatten aanbevolen acties, die ieders cyberweerbaarheid en een veiligere samenwerking met andere bedrijven in de keten ten goede komt

De nieuwe EDIH Zuid-Nederland samenwerking wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Europese commissie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Zeeland en is een gezamenlijk inspanning van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Economische Impuls Zeeland, REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant, Brainport Development, Vereniging FME, Koninklijke Metaalunie, Brainport Industries, TNO, AgriFood Capital, Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI), EIT Digital, Brightlands Smart Services Campus, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF). MKB ondernemers die meer willen weten over de mogelijkheden en het concrete dienstenaanbod kunnen een afspraak maken met programmacoördinator Gerard Blom (gblom@bom.nl).