Ga terug

10 april 2020

Corona

Nieuwe Eindhovense coronamaatregelen

Het college van B en W van Eindhoven neemt een aantal nieuwe maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor groepen in de Eindhovense samenleving te verminderen. Het gaat om: laptops voor onderwijs, een regeling voor evenementenorganisaties en de horeca en een verruiming van de winkelopenstelling op Goede Vrijdag.

Laptops voor leerlingen
In de afgelopen weken zijn in de regio al 900 laptops -afkomstig van bedrijven en andere organisaties- geleverd aan scholieren die zelf geen laptop hebben om digitaal lessen te volgen. Dit is gecoördineerd door Brainport Development. Er is nu nog een tekort aan 160 laptops. Om te voorkomen dat leerlingen achterstand oplopen ten opzichte van hun klasgenoten worden nu 160 laptops aangeschaft en in bruikleen gegeven. De kosten zijn 32.000 euro en worden betaald uit de post 'onvoorzien' die door het college is ingesteld voor de gevolgen van de coronacrisis. Als de scholen weer opengaan en de laptops niet meer nodig zijn, worden ze teruggenomen en ingezet voor andere sociaal-maatschappelijke doeleinden.

Evenementen
Het uitbreken van het coronavirus heeft grote impact op evenementen. Tot 1 juni zijn alle evenementen afgelast, maar organisatoren hebben voorbereidingen getroffen en daarvoor ook kosten gemaakt. Omdat de huidige situatie kort geleden nog ondenkbaar was, is volledige terugvordering van subsidie niet redelijk. Ook de periode na 1 juni is onzeker. Voor organisatoren van evenementen na deze datum is het bijvoorbeeld lastig om de benodigde sponsoring binnen te halen en het nationale ondersteuningspakket geeft geen aparte regelingen voor evenementen. Bedrijven in de evenementenbranche kunnen aanspraak maken op maatregelen voor ondernemers, maar voor bijvoorbeeld stichtingen en sportfondsen geldt dat niet.

Om organisatoren van evenementen tegemoet te komen, worden de verleende evenementensubsidies voor evenementen tot 1 juni niet volledig teruggevorderd als vóór de coronamaatregelen kosten zijn gemaakt en het evenement door deze maatregelen is afgelast. Hierbij geldt het maximum van de subsidie. Tenslotte wordt voor 50.000 euro aan leges niet in rekening gebracht en worden de reeds opgelegde leges kwijtscholden. Dat geldt voor organisatoren van evenementen in de periode tot 1 juni die door de coronacrisis niet kunnen doorgaan.

Verruiming winkelopenstelling Goede Vrijdag
De winkels in Eindhoven mogen op 10 april (Goede Vrijdag) tot 22.00 uur geopend zijn. Dit om de spreiding van het aantal bezoekers in supermarkten goed te kunnen opvangen, gezien de verwachte drukte in verband met het doen van inkopen voor Pasen. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de oproep van het Centraal Bureau Levensmiddelen.

Bijlage: Raadsinformatiebrief over nieuwe maatregelen

Gerelateerd