Ga terug

2 april 2019

Training & Opleiding

Nieuw integraal huisvestingsplan voor scholen in Sint-Michielsgestel

De gemeente wil op korte termijn plannen uitwerken voor uitbreiding van basisscholen Fonkel en De Wegwijzer in Den Dungen. Deze scholen hebben beiden te maken met een (volgens de leerlingenprognoses) structureel capaciteitstekort. Op langere termijn zijn er plannen voor nieuwbouw voor basisschool De Bolster en nieuwbouw van het Elde College in Sint-Michielsgestel. Capaciteitstekort, leeftijd en staat van de gebouwen spelen hier een rol. Dit staat in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs dat het college aan de raad voorlegt. Wethouder Lianne van der Aa: “Als gemeente vinden we het belangrijk om goed onderwijs te kunnen aanbieden aan kinderen. Duurzame en gezonde onderwijshuisvesting is daar onderdeel van. We doen dat natuurlijk niet alleen; het plan is in samenspraak met de Gestelse schoolbesturen opgesteld. We zijn er tenslotte samen verantwoordelijk voor. Ieder heeft zijn eigen taken maar die taken zijn wel nauw met elkaar verbonden. De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding en de schoolbesturen voor onderhoud, aanpassingen en beheer. Met het IHP brengen we in kaart waar we nu mee te maken hebben qua huisvesting, welke ontwikkelingen we op ons af zien komen en wat dit voor huisvesting betekent.” Uitgangspunten Eén van de uitgangspunten van het IHP is dat de gemeente investeert in duurzame en gezonde schoolgebouwen. Bij ieder nieuw project zijn meerdere scenario’s mogelijk. Onderzocht wordt welk scenario het best passend en mogelijk is. Dat gebeurt op basis van een haalbaarheidsonderzoek waarin beleid, financiën en duurzaamheid worden meegenomen. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat er voor ieder kind in de gemeente Sint-Michielsgestel een zo passend mogelijk aanbod is in de nabijheid van hun woonadres. In het vorige IHP is al ingezet op de ontwikkeling van kindcentra. Basisonderwijs en opvang zorgen daarin voor een gezamenlijk aanbod, liefst zoveel mogelijk vanuit één locatie. Deze kindcentra kennen een goede spreiding over de gemeente. In het nieuwe IHP wordt dit verder ontwikkeld en zal per dorpskern maatwerk worden geleverd. Anticiperen Wethouder Van der Aa is blij met het nieuwe IHP: “Hiermee anticipeert de gemeente op landelijke wet- en regelgeving en zorgen we voor een toekomstbestendig huisvestingsaanbod voor onderwijs. Het resultaat: minder leegstand, energiezuinig en passend bij de onderwijskundige visie.” Het IHP wordt in de raad van donderdag 11 april ter besluitvorming aangeboden.

Gerelateerd