Ga terug

24 september 2021

Tech, Ict & Smart

NIEUWE EDITIE DATA READINESS PROGRAM VOOR DE MAAKINDUSTRIE

Tilburg – Ken je de uitdrukking dat 20% van je klanten voor 80% van jouw marge zorgen? Hoe zou het zijn als je in tien weken precies weet wie deze klanten zijn - en hoe je jouw organisatie daarvoor in kunt richten? Klinkt onmogelijk? Tenzij je data gebruikt om deze inzichten te krijgen. Maar hoe weet je welke data belangrijk is? En waar vind je die data in jouw bedrijf?

MAAK JOUW BEDRIJF KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Veel maakbedrijven hebben data in overvloed en beschikken over verschillende systemen. Hoewel data op het eerste gezicht niet altijd aantrekkelijk of makkelijk te doorgronden lijkt, is inzicht hierin van essentieel belang voor een goede bedrijfsvoering. Maakbedrijven die hun data op orde hebben, scoren aantoonbaar beter op omzet, sales, winst en ROI. Daarom heeft het Data Value Center - Smart Industry samen met haar partners Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) het Data Readiness Program voor MKB ondernemers samengesteld. In februari 2021 was de eerste succesvolle pilot van het programma en 15 oktober 2021 kunnen ondernemers mee doen met een nieuwe editie. Het Data Readiness Program helpt ondernemers om hun eigen bedrijfsdata inzichtelijk én bruikbaar te maken, zodat de organisatie met behulp van data sneller, betere strategische beslissingen kan nemen om de organisatie verder te optimaliseren om de concurrentiepositie te versterken.

AAN DE SLAG MET EXPERTS EN DATA SCIENTISTS

Onder begeleiding van experts en data scientists doorlopen ondernemers in een kleine groep (max 12 deelnemers) met elkaar een programma van 10 weken. Elke week op vrijdagochtend gaan ze aan de slag. Zo wordt er o.a. met een data assessment inzicht verkregen wat de data maturiteit is van de eigen organisatie en worden ondernemers gecoacht op het vinden van relevante financiële, operationele én klantdata die in het bedrijf aanwezig zijn. Deze data worden geïnventariseerd en gecategoriseerd om tot een datagedreven businessmodel te komen. Er wordt getoetst binnen de organisatie welke data er aanwezig zijn - of nog benodigd zijn - om de juiste datagedreven beslissingen te kunnen nemen. Uiteindelijk wordt de data samen met experts vertaald naar een praktisch dashboard waarmee de ondernemer beter overzicht heeft en (realtime) kan monitoren en een strategie kan ontwikkelen. In het praktische programma wordt ook behandelt hoe je als bedrijf een eigen datateam samenstelt en hoe je een goede data roadmap opstelt om de marge verder te optimaliseren.

“ Tijdens het programma leren de deelnemers anders naar hun klanten te kijken én vergroten zij hun datakennis. Met elkaar leren ze denken als een data scientist. Het nieuwe dashboard geeft beter inzicht en helpt enorm om de juiste strategische beslissingen te nemen.“

Gerard Blom, Programma-manager Data Value Center - Smart Industry.

SUCCESVOLLER ONDERNEMEN MET DATA

Het dashboard dat de ondernemer met experts ontwikkelt, geeft beter inzicht en toont sneller welke factoren de groei van de organisatie belemmeren. Dit helpt om scherper te sturen op het vinden van kernklanten die de marge aanzienlijk verbeteren. De verkregen nieuwe inzichten helpen met het nemen van beslissingen over operationele processen die te weinig waarde opleveren voor de onderneming.

ONDERNEMERS HELPEN ELKAAR MET WAARDEVOLLE TIPS

Een van de ondernemers die deelnam aan de eerste editie van het Data Readiness Program was Ronald van Uffelen, managing director van Marvo Technologies in Tilburg. Afgelopen juli, was Ronald uitgenodigd als gastspreker tijdens het 10e DVC-SI Tafelgesprek waarin hij zijn ervaringen en praktische tips deelde over hoe andere ondernemers in de maakindustrie ook hun marge kunnen optimaliseren met behulp van data.

“ De investering in tijd en kosten is het zeker waard. je kunt heel veel informatie uit je bestaande data halen met behulp van de mensen die het project begeleiden. Je kunt een stuk verder komen dan je vooraf gedacht zou hebben.“

Ronald van Uffelen, managing director van Marvo Technologies in Tilburg

Dit DVC-SI tafelgesprek is - net als alle andere voorgaande gesprekken met ondernemers die tips delen, in zijn geheel terug te kijken via het YouTube kanaal van het Data Value Center - Smart Industry.

NIEUWE EDITIE VAN HET DATA READINESS PROGRAM

Op 15 oktober start de nieuwe editie van het Data Readiness Program. Ook deze keer kan er slechts een beperkt aantal ondernemers deelnemen voor een eenmalig sterk gereduceerde bedrag. Bedrijven die wegens overinschrijving helaas niet aan deze editie kunnen deelnemen, zullen worden uitgenodigd voor een volgende editie in 2022. Ondernemers die mee willen doen – of die meer informatie over het programma willen, kunnen contact opnemen met Gerard Blom (Programma-manager, Data Value Center - Smart Industry), via: gblom@bom.nl. Via de website van het Data Value Center – Smart Industry kan een brochure gedownload worden met een uitgebreidere beschrijving van het programma, https://smartindustry.nl/diensten/workshops/data-readiness-program