Ga terug

4 september 2019

Nieuws

Nienke Meijer neemt afscheid van Fontys

Nienke Meijer, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen, legt aan het eind van dit jaar haar functie neer. Na ruim tien jaar leiding te hebben gegeven aan de hogeschool, eerst als lid en later als voorzitter van het CvB, kiest zij voor een nieuw pad. Ze gaat zich richten op de thema’s die haar de afgelopen jaren het meest gegrepen hebben - namelijk technologie, persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie en ‘digital & technical skills’ voor jongeren én volwassenen. Dat gaat ze doen via haar huidige adviesfuncties (AWTI, Stichting Volkskrant), gastdocentschappen en commissariaten. Ook gaat Nienke zich focussen op een aantal initiatieven die ze momenteel (mede) aan het opstarten is op deze gebieden. ‘Meer dan tien jaar heb ik met ongelooflijk veel plezier voor Fontys gewerkt’, aldus Nienke. ‘In deze jaren heb ik met veel inspiratie samengewerkt met medewerkers, studenten, collega-bestuurders en externe relaties, zowel uit de regio als op nationaal niveau. Ik weet nu al dat ik dit werk en iedereen die daarbij betrokken is, ontzettend ga missen. Voor mij is het nu echter tijd voor een volgende stap.’ Nienke Meijer is als CvB-voorzitter al jaren zonder overdrijven ‘het gezicht’ en ‘het boegbeeld’ van Fontys. Zowel intern – naar medewerkers en studenten – als extern, op nationaal (Den Haag) en regionaal niveau (Brainport). De (bestuurlijk actieve) studenten hebben bij Nienke altijd op de eerste plaats gestaan en krijgen waar mogelijk voorrang in haar agenda. Daarmee brengt ze haar eigen adagium ‘practice what you teach’ in de praktijk; bij Fontys staat immers ‘de student centraal’. In 2014 werd Nienke verkozen tot ‘Topvrouw van het Jaar’. De jury was overtuigd door ‘haar drive en overtuigende, verbindende en inspirerende leiderschapsstijl’, iets dat door veel Fontys-collega’s enthousiast onderschreven wordt. Onder leiding van Nienke heeft Fontys de beweging ingezet van brede kwaliteitshogeschool naar een toonaangevend, innovatief kennisinstituut in Zuid-Nederland met een centrale positie in het (regionale) werkveld. In het bestuur van de Vereniging Hogescholen heeft ze zich al die jaren met veel passie over de portefeuille Lerarenopleidingen en sector Kunst ontfermd. Met Nienke als aanjager sloten kennisinstellingen en bedrijfsleven in 2017 de handen ineen om meer docenten op te leiden voor het technische beroepsonderwijs (circulaire carrières) en tekenden in 2018 circa 250 CEO’s en bestuurders op persoonlijke titel het Brainport Talent & Skills Akkoord. De Raad van Toezicht betreurt het vertrek van Nienke. De raad is haar zeer erkentelijk voor alles wat ze voor Fontys heeft gedaan. RvT-voorzitter Marc Hendrikse: ‘De prachtige uitslag van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) dit jaar vormt een kroon op het werk van Nienke. En met het thema TEC for Society (Fontys zoomt in onderwijs en onderzoek in op kennis en vaardigheden op het gebied van Technology, Entrepreneurship en Creativity, red.) heeft zij Fontys een toekomstgericht perspectief gegeven dat zowel voor studenten als medewerkers inspirerend is. Fontys staat er heel goed voor; Nienke kan in onze ogen dan ook met trots op deze periode terugkijken.’ De komende periode zal de Raad van Toezicht zich beraden op en communiceren over de opvolging van Nienke Meijer. Auteur: Sander Peters, College van Bestuur

Gerelateerd