Partner

26 mei 2023

Transport & Logistiekblog

Nekovri bezoekt: BCT Treehub Cold Store BV

André 't Lam: "Koelen is écht een vak en komt vaak op de tiende graad nauwkeurig, breng je kostbare producten daarom naar de specialist!"

Op het Business Centre Treeport te Zundert, tegen de A16, ontmoeten we general manager Chantal van Kuyck en koeladviseur André ’t Lam bij de BCT Treehub BV. André ’t Lam was jarenlang lid van Nekovri met zijn koel- en vrieshuis in Veen. Op die locatie worden nu woningen gerealiseerd, maar afscheid nemen van de koel- en vriessector deed hij gelukkig niet. Zijn kennis en ervaring worden nu ingezet bij Nekovri-lid BCT Treehub BV, waar hij de koelspecialist is. Hier adviseert en begeleid hij het reilen en zeilen van het koelhuis maar ook de dagelijkse gang van zaken van het indrukwekkende koelhuis ‘BCT Treehub Cold Store BV.

De locatie van het koelhuis is met goede redenen uniek te noemen. Direct aan de snelweg A16 bij Breda, zo’n beetje precies tussen Rotterdam en Antwerpen in. “Een van de redenen dat we op dit moment actief werken aan keuringsmogelijkheden met de KCB en in overleg zijn met de douane om de mogelijkheden voor onze klanten met hen te verkennen.”, vertelt André. We maken kennis met de laatste aanvulling aan het team, Anton den Dekker. “Met de komst van logistiek manager Anton is het nu ook mogelijk om de expeditie te laten regelen, handling en keuringen te realiseren en transport te gaan verdichten.”

Aanjager en voorbeeld energietransitie
De BCT Treehub BV is gevestigd op het Business Centre Treeport en die ontwikkeling is op drie pijlers gebaseerd: Groen, water en het opwekken van energie. Het 62 hectare grootte terrein ademt in alles duurzaamheid. Over het hele bedrijventerrein wordt 12 hectare benut voor natuur, er zijn allerlei waterretentievoorzieningen getroffen, er liggen zo’n 18.000 zonnepanelen alleen al op het DC waarin de Cold Store is gevestigd, er zijn zelfs meerdere windturbines aanwezig en het koelhuis wordt op temperatuur gehouden met een CO2-installatie. In het kader van de energietransitie kan het koelhuis zich gaan ontpoppen tot een van de voorbeelden en aanjagers.

De plannen liggen alles behalve stil en het ambitieniveau hoog. Met trots wordt er gewezen op de bouw van een kenniscentrum en mogelijke koppelingen met ons eigen Nekovri Talenten College.

Ruimte voor andere producten
Bij de rondleiding in het koelhuis laat André de 22 cellen zien. Er is een mix van cellen specifiek voor de boomkwekerij, cellen met inrij-stellingen en ontvangstcellen.

“De witlofpennen zijn er net uit” geeft hij aan. Hoewel de opgeslagen producten in eerste instantie bestaan uit boomkwekerijproducten, is er dus ook veel interesse vanuit andere productgroepen. “Aardbeienplanten, frambozenplanten maar ook buitenlands fruit, chocolade, zuivel en eieren.”

Koelen is een vak
Zoals we André kennen monitort hij continue en zorgvuldig (dag en nacht) de temperatuur van de opgeslagen producten. De cellen zijn uitgerust met verschillende productvoelers.

Uit alles blijkt dat de zorg voor het product eerste prioriteit is, de producten staan strak in de stellingen en je kunt er bij wijze van spreken van de vloer eten. “Ik wil weten hoe de temperatuur zich op verschillende plekken in de partij zich ontwikkelt. Soms zetten we de pallets dan uit elkaar of ergens anders neer. Koelen is écht een vak en komt vaak op de tiende graad nauwkeurig”.

Nieuwe relaties
Vanuit tien loaddocks kunnen chauffeurs indien gewenst hun partijen 24/7 zelf in- en uitladen, want de afstanden tussen dock en ontvangst- of uitlevercel zijn zeer kort. Loodsmanager Martin van Malsen verzorgt normaal gezien punctueel de volledige service aan de (koel)klanten. Voor langere bewaring gaan ze van daar uit door naar de grote bewaarcellen aan de andere kant van het blok. Binnenkomende partijen staan zo snel mogelijk koel, André weet als geen ander hoe belangrijk dit is en besluit het bezoek met een oproep: “Wij hebben nog gekoelde en ongekoelde ruimte en staan open voor nieuwe relaties. Breng je kostbare producten naar de specialist!”