23 augustus 2022

Innovatie & Duurzaamheid

Natuur in het Dorp

Gemeente Alphen-Chaam in actie voor meer biodiversiteit!

Het project Natuur in het Dorp start morgen in de gemeente Alphen-Chaam. Het roept bewoners, scholen en bedrijven op om samen te zorgen voor meer natuur binnen de bebouwde kom. Zo ontstaat er een beter leefgebied voor vogels en insecten. Natuur in het Dorp is een project van Orbis en Bureau More in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de gemeente

Via de website van Natuur in het Dorp kunnen inwoners, bedrijven en scholen gratis nestkastjes en beplanting bestellen. De gemeente Alphen-Chaam ziet dit als een mooie manier om samen met inwoners de biodiversiteit in de dorpskernen te bevorderen. Wethouder Frank van Raak: “Samen met onze inwoners hebben we de Toekomstvisie 2030 opgesteld. Het streven naar groene en landelijke dorpskernen is een van de speerpunten uit die visie. Door mee te doen aan deze actie bieden we inwoners, bedrijven en scholen de kans meer natuur aan hun tuin toe te voegen. Dat is niet alleen goed voor de dieren, maar ook goed voor de mens! Ik nodig alle inwoners uit de dorpskernen van Alphen, Chaam en Galder van harte uit om een gratis nestkastje of beplanting te bestellen.”

Hoewel bepaalde soorten het al jaren goed doen in dorp en stad, is de bebouwde kom voor dieren over het algemeen geen gemakkelijke plek om te overleven. Het wordt steeds lastiger voor deze dierlijke bewoners om te nestelen en voedsel te vinden. Dit komt onder andere doordat er steeds minder beplanting is en spleten in huizen lastiger bereikbaar zijn door betere isolatie. Een aantal vogelsoorten is met hun verblijfplaats zelfs afhankelijk van de bebouwde omgeving. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gier- en huiszwaluw en verschillende soorten vleermuizen. Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in de bebouwde kom, dan gaat het goed met het groen; en dat is ook gezond voor mensen!

Doel van het project
Natuur in het Dorp biedt inwoners de kans om bepaalde diersoorten van voedsel en veiligheid te voorzien in de vorm van beplanting, nestkasten en verblijfskasten. Het gaat om de gierzwaluw, huiszwaluw, bonte vliegenvanger, vleermuis en wilde bij. Maar ook andere soorten, zoals dagvlinders en steenuilen kunnen profiteren. Bedrijven en bewoners zijn de belangrijkste ‘leveranciers’ van gebouwen en groen waarin en waaraan maatregelen voor biodiversiteit letterlijk worden opgehangen. Hiermee helpen zij de natuurwaarden in het dorp te vergroten en mensen met natuur in aanraking te laten komen.

Gratis planten en vogelhuisjes
Binnen de bebouwde kom van Alphen, Chaam en Galder deelt Orbis gratis nestkasten en beplanting uit. Via de website kunnen inwoners met een geschikte locatie een nestkastje en/of diverse typen beplanting aanvragen. De plantenpakketten bevatten soorten die waardevol zijn voor de biodiversiteit. De bestelde maatregelen worden vervolgens gratis aan huis bezorgd, waarna de deelnemers ze zelf kunnen ophangen of aanplanten. Ook gaat Orbis actief op zoek naar geschikte locaties om nestkasten op te hangen. Deze bewoners krijgen een flyer in de bus met een advies welke beplanting en/of nestkast op welke locatie aan het huis geschikt is, waarna inwoners een bestelling via de website kunnen plaatsen. Bestellen kan via www.natuurinhetdorp.nl.

Informatie
Natuur in het Dorp is een project van Orbis en Bureau More in samenwerking met gemeenten en de provincie Noord-Brabant, als onderdeel van het beschermingsplan “Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant”. Alle informatie over het project, de diersoorten, de bestelprocedure en natuurinclusief bouwen is terug te vinden op de website www.natuurinhetdorp.nl.