Ga terug
Partner

13 december 2019

Nieuws

Nationaal zwemcentrum de Tongelreep krijgt meer zwemwater

De omvorming van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep naar een bad voor iedereen is een stap dichterbij gekomen. Er komt circa 500 m2 extra zwemwateroppervlakte bij ten opzichte van het plan dat er in april lag. Wethouder Stijn Steenbakkers (Sport): “Na de succesvolle zoektocht naar extra financiële middelen, dus zekerheid, ligt er nu een fantastisch aangevuld plan ten opzichte van april 2019. Het nieuwe zwembad gaat draaien om Fun, Fit en Sport. Deze elementen hebben elkaar allemaal nodig en versterken elkaar. Dit unieke concept moet het plezier in zwemmen voor elke doelgroep gaan vergroten.”

Naast het bestendigen van het reguliere verenigingsgebruik gaan we samen met alle gebruikers van de Tongelreep de ‘zwemles van de toekomst’ ontwikkelen. De KNZB en CTO (onderdeel van BrabantSport), die al gebruik maken van het zwemcentrum, breiden hun programma’s in Eindhoven uit voor minimaal 12 jaar. De langjarige exploitatie van het zwembad wordt hierdoor flink verstevigd. Dinsdag 10 december is daarvoor een intentieovereenkomst ondertekend. Mede door deze versteviging kunnen we ook een plus op het recreatieve bad zetten. Die is vooral gericht op recreatiezwemmen voor families en kinderen. Wethouder Stijn Steenbakkers: “Dat doen we op een innovatieve manier door niet alleen in de hardware (extra zwemwater) te investeren maar juist ook in de beleving en software. Elementen die we door de tijd kunnen aanpassen en die het zwemmen daardoor aantrekkelijk en ‘spannend’ houden. Ik ben enorm trots op het resultaat. We hebben een aantal mooie plussen kunnen realiseren op de vastgestelde basisconfiguratie. Nu aan de slag.” Deze plussen op de basisconfiguratie, die de gemeenteraad in april 2019 al heeft vastgesteld, realiseert de gemeente Eindhoven met eerder toegezegd geld van het Rijk vanuit de Regiodeal (7.524.000 euro) en extra geld dat gereserveerd is voor de exploitatie van de Tongelreep bij de begrotingsbehandeling 2020 (circa 5.000.000 euro). Het komt erop neer dat we nu een instructiebad, een groot sportbad, een 25-meterbad en één groot bad voor recreatie, doelgroepen en peuters kunnen realiseren. Daarnaast wordt er buiten een spraypark aangelegd waar gezinnen met jonge kinderen in de zomer gebruik van kunnen maken. Zowel recreanten, verenigingen als (top)sporters kunnen door de uitbreiding van het zwemwater prima uit de voeten. Alle huidige gebruikers, verenigingen en doelgroepen zijn daarbij uiteraard herplaatsbaar. De overlast die de nieuwbouw gaat brengen, willen we gezamenlijk zoveel mogelijk beperken en tegen zo min mogelijk maatschappelijke kosten. Het nationale zwemcentrum van Nederland werkt samen aan ‘zwemles van de toekomst’ De Tongelreep kan op deze manier uitgroeien tot het onbetwiste nationale centrum voor zwemsport, zwemrecreatie en innovatie. Vanuit enkele verenigingen is lopende het traject al het idee geopperd om verdergaande samenwerking te verkennen op het gebied van zwemlessen, met als doel de kwaliteit van de zwemlessen te verbeteren en de vitaliteit van de verenigingen te versterken. Dit kan onderdeel worden van de ambitie van de ‘zwemles van de toekomst’. Dit gaat over de vraag hoe we zwemmen voor kinderen, jongeren en ouderen aantrekkelijker, beter en leuker kunnen maken. Dat begint uiteraard bij de eerste ervaring met zwemmen bij de zwemlessen. De gemeente gaat hierover de komende periode met de verschillende verenigingen, InnoSportLab en KNZB het gesprek aan. Dit past in de uitwerking van het landelijke Sportakkoord. Proces De gemeenteraad neemt eind januari 2020 een besluit over de extra financiering. Daarna kan de aanbesteding voor de zomer van start gaan. Na het definitief ontwerp wordt de overeenkomst met de KNZB en het CTO omgezet in een huurovereenkomst. De start van de verbouwing wordt in 2022 verwacht. Om de continuïteit van de verenigingen en doelgroepen tijdens het bouwproces zo goed mogelijk te kunnen waarborgen blijft de gemeente met hen in gesprek over bijvoorbeeld de fasering van het bouwproces, slimme planning rondom de zomer waarin niet veel gezwommen wordt, zodat zij zo min mogelijk overlast ondervinden. Door de nieuw gekozen aanbestedingsstrategie (bouwteam) is deze dialoog veel beter in te passen ten opzichte van het vorige proces (turnkeyoplossing). Tevens verkent de gemeente samen met de verenigingen de mogelijkheden om, indien er zich grote overlast voordoet, uit te wijken naar andere zwemvoorzieningen, dan wel op een andere manier de vitaliteit van de vereniging te waarborgen. Onder voorwaarde dat dat past binnen de beschikbare middelen van de begroting.

Gerelateerd