Partner

4 augustus 2023

Innovatie & DuurzaamheidVastgoed

Monumenten verduurzamen? Er kan meer dan je denkt

Tot en met 31 augustus staat de expositie ‘Monumenten verduurzamen? Er kan meer dan je denkt’ in het gemeentehuis van Gemeente Oss. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft deze reizende tentoonstelling gemaakt over het verduurzamen van monumenten.

Sidney van den Bergh, wethouder Erfgoed gemeente Oss: “Het is belangrijk dat ook monumenten in onze gemeente worden verduurzaamd. Dat is niet alleen goed voor de energiebesparing, maar draagt ook bij aan het behoud van het erfgoed voor volgende generaties.” Om eigenaren nog meer te stimuleren om met het verduurzamen van hun monument aan de slag te gaan geeft gemeente Oss nu een korting op het energieadvies van Monumentenwacht Noord-Brabant. Het restauratiefonds betaalt ook een deel. Meer informatie staat op www.osschakeltdoor.nl/erfgoed

Een adviseur aan je keukentafel
Een adviseur vertelt wat jij specifiek, als woningeigenaar, kunt verduurzamen. Monumentenwacht heeft adviseurs die bij je thuis langskomen en voor jou kijken welke mogelijkheden er in jouw woning zijn om te verduurzamen. Aan het einde van het bezoek leveren zij een rapport op, zodat je het advies ook op een later moment kunt nalezen. Dit adviesgesprek vraag je online aan, bij de monumentenwacht Noord-Brabant, zij noemen dit een keukentafelgesprek. De link om het gesprek aan te vragen en meer uitleg staat op www.ossschakeltdoor.nl/erfgoed

Vergoeding van de kosten adviesgesprek monumentenwacht Noord-Brabant
Er zijn kosten verbonden aan dit adviesgesprek. Gemeente Oss vergoedt maximaal 50% van de kosten, tot een maximum van €345,-. In 2023 is het voor 50 erfgoedeigenaren van woningen mogelijk om zo’n gesprek aan te vragen. Deze korting wordt automatisch verrekend. Voor de andere 50% van de kosten kunt u een vergoeding aanvragen bij het restauratiefonds.

Energie besparen en wooncomfort in een monument
Stein van Monumentenwacht Noord-Brabant kijkt als bouwinspecteur steeds vaker mee met de verduurzaming van monumentale panden. ”Bij monumenten zit het maatwerk vaak in het wooncomfort. Je kiest er voor om in een monument te wonen. Je wilt iets behouden voor de toekomst, maar er ook lekker wonen. Door samen door het huis te lopen, zie ik waar er gebreken en knelpunten zitten die het wooncomfort kunnen verminderen. Dingen die de eigenaar misschien niet meer ziet.”

Expositie helpt bij onderzoek om te verduurzamen
De expositie biedt informatie over wat er kan en hoe dat in zijn werk gaat. Zowel in tekst, beeld als video. Denk aan mogelijkheden voor isoleren, ventileren, verwarmen en opwekken van energie. De expositie helpt monumenteigenaren de mogelijkheden voor hun specifieke monument verder te onderzoeken. Deze informatie is ook interessant voor eigenaren van oude of historische panden die geen monumentale status hebben.

Stappenplan
De gemeente biedt een stappenplan waarmee de monumenteigenaar een logische route door het proces volgt. Eerste stap is het verdiepen in de mogelijkheden die er zijn om het monument te verduurzamen. Daar kan de adviseur van Monumentenwacht Noord-Brabant bij helpen. Daarna maakt de eigenaar een plan voor de verduurzaming, rekening houdend met de monumentale waarden van het erfgoed. En als dat nodig is, vraagt hij vervolgens een vergunning bij de gemeente aan. Het stappenplan staat op www.ossschakeltdoor.nl/erfgoed

De gemeente Oss is een Global Goals Gemeente