3 juni 2022

Nieuws

Moerdijk in 2040: denkt u weer mee?

Dit jaar stelt de gemeente Moerdijk samen met inwoners en andere betrokkenen een omgevingsvisie op. Op 27 juni zijn inwoners opnieuw van harte welkom om mee te denken over de toekomst van de gemeente. Dit keer staat de bijeenkomst in het teken van het werken met toekomstscenario’s.

Eerder deelden 65 inwoners en ondernemers hun dromen, wensen en ideeën voor de toekomst van de gemeente Moerdijk tijdens het eerste Atelier Moerdijk 2040. Ook ontvingen we ruim 1.000 reacties op een vragenlijst. We haalden op wat onze gemeente kenmerkt, wat inwoners zouden verbeteren en met welke onderwerpen we de komende jaren aan de slag moeten. Zo denken we na over de toekomst op het gebied van bijvoorbeeld wonen, klimaat, gezonde leefomgeving, economische ontwikkeling, voorzieningen, energietransitie en het buitengebied.

Ook vroeg de burgemeester in een oproep aan kinderen en jongeren van verschillende kinderopvanglocaties en basisscholen wat zij belangrijk vinden in hun dorp, stad of de gemeente. Er kwamen mooie knutselwerken met ideeën binnen: van veel aandacht voor de natuur met bijenhotels, meer bloemen en bomen tot zwevende auto’s.

Volgende bijeenkomst: 27 juni

Bent u benieuwd naar de toekomst van de gemeente Moerdijk en denkt u graag mee? Meld u aan voor de volgende bijeenkomst op maandag 27 juni in het gemeentehuis van 19:00 – 22:00 uur via de aanmeldknop op www.moerdijk.nl/omgevingsvisie. Aanmelden kan tot en met 22 juni. Tijdens de avond presenteren wij drie toekomstscenario’s en de effecten ervan op de verschillende gebieden binnen de gemeente Moerdijk. Vervolgens gaan we in deelgroepen dieper in gesprek over de scenario’s. Wat vinden we in deze scenario’s interessant en goed aan de impact op de verschillende kernen, het buitengebied, de bedrijventerreinen. En wat niet? Wat voor toekomst past bij onze gemeente? Hoe werken we samen om doelen te bereiken? We zijn benieuwd welke koers u voor de gemeente Moerdijk ziet en gaan graag samen met u aan de slag.

Meer informatie

Op www.moerdijk.nl/omgevingsvisie vindt u meer uitleg over de omgevingsvisie en welke stappen we het komende jaar zetten. Op deze site staat ook alle actuele informatie over het proces, zoals uitkomsten van de enquête, aankondiging van activiteiten en (tussen)resultaten. Iedereen die op de hoogte wil blijven van het omgevingsvisietraject kan zich aanmelden via het formulier op moerdijk.nl/omgevingsvisie onder Denk mee!

Wij hopen u te zien tijdens het tweede Atelier Moerdijk 2040 om samen na te denken over de toekomst van de gemeente Moerdijk!