Ga terug

8 september 2020

MINISTER HUGO DE JONGE BEZOEKT LEEFGOED IN GEMEENTE MEIERIJSTAD

Met trots ontvingen wij vanmiddag minister Hugo de Jonge. Samen met vertegenwoordigers van zijn Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mochten we voor hen een rondleiding verzorgen in het complex van de zusters Franciscanessen in Veghel. Een bijzondere plek waar al 175 jaar de zusters Franciscanessen een actieve rol spelen in de samenleving van Veghel. Hier ontstaat een unieke woonomgeving voor wonen, werken, leren en (be)leven, het Leefgoed. Leefgoed is een concept waar verbinden, ontmoeten en ondersteunen samenkomen. Waar organisaties op een innovatieve wijze samenwerken om zorg en ondersteuning sneller, beter en efficiënter te organiseren. Waar innovatieve woonvormen ontstaan op een bijzondere plek en waar bewoners actief betrokken worden bij hun leefomgeving.

Samenwerkende organisaties

Leefgoed Veghel bestaat uit elf organisaties die samen aan deze unieke samenleving werken: IBN, De Leygraaf, Labyrint Zorg en Werk, Unik, ONS welzijn, Brabant Zorg, Brabant Wonen, Area, Zenzo, GGZ Oost Brabant en de gemeente Meierijstad. Door deze brede samenstelling van organisaties binnen Leefgoed kan het sociaal maatschappelijk werk in Veghel (nog) beter functioneren. Het biedt toekomst aan het Kloosterkwartier in een eigentijdse versie van hoe de Zusters de afgelopen 175 jaar dachten en werkten.

Welkom

Wethouder Rik Compagne verwelkomde de minister als ‘gastheer van de gemeente Meierijstad: “Mooi om te zien dat de minister in deze drukke periode tijd heeft om initiatieven in Meierijstad te bezoeken die het belang van preventie en welzijn onderstrepen.” Daarna sprak Marieke van Grinsven namens de zusters en zij gaf aan dat de zusters hopen dat het model Leefgoed uitgroeit tot een model dat op vele plekken in het land toegepast gaat worden ‘van een individualistische samenleving naar een inclusieve samenleving.

Programma

Na de inleidende woorden sprak de film Leefgoed zeker tot de verbeelding van Hugo de Jonge. De film (https://youtu.be/VSjFVqJoojY). vormde de aftrap van de verdere rondleiding langs de diverse initiatieven binnen Leefgoed.

Afsluiting

Minister de Jonge was onder de indruk van de vele mooie maatschappelijke ontwikkelingen die hij zag tijdens dit werkbezoek. Hij benadrukt dat investeren in partnerschap, in langdurige bondgenootschappen in wijken én tussen aanbieders en gemeenten belangrijk is. Leefgoed staat model voor deze aanpak. Hij bedankte de zusters Fransciscanessen, de gemeente Meierijstad en alle overige betrokkenen voor de gastvrijheid en voegde eraan toe zich graag opnieuw te laten uitnodigen als de volgende stappen in Leefgoed weer gezet zijn.

Gerelateerd