Ga terug

1 mei 2020

Financieel & JuridischNieuws

Loonverlaging door corona: kan dat? – door SalarisNet

Veel bedrijven hebben het moeilijk momenteel. Zij zijn op zoek naar manieren om te besparen. Budgetten worden bevroren en alle kosten worden onder de loep genomen. Ook de kosten voor de werknemers. Dat kan betekenen dat de reiskosten (tijdelijk) niet worden vergoed en dat bonussen niet worden uitgekeerd. Maar kan de werkgever ook het basisloon verlagen? SalarisNet zocht het uit.

Loonverlaging door corona. Kan dat?

Laten we beginnen met de basisregel: als werkgever en werknemer samen overeenkomen het loon tijdelijk of definitief te verlagen, dan is dat toegestaan. Daarbij is wel een uitzondering. Werkgever en werknemer mogen niet minder loon of vakantiedagen overeenkomen dan het minimumloon of de algemeen bindend verklaarde cao.

Al verworven loon

Sommige bedragen worden later uitgekeerd, maar zijn al verworven. Denk aan bovenwettelijke vakantiedagen of bonussen die gedurende een jaar of kwartaal opbouwen. Ook over dat geld kunnen werkgever en werknemer afspraken maken. Dan gaat het dus niet over toekomstig loon, maar over al verworven loon. De werknemer kan daarbij vrijwillig afstand doen van rechten. Doet hij dat, dan hoeft de werkgever dit loon niet te betalen. Maar dit is wel heel glad terrein. De werkgever mag de werknemer namelijk niet onder druk zetten om afstand te doen.

De NOW-regeling

Om te voorkomen dat werknemers ontslagen worden of minder loon ontvangen, heeft de overheid tijdens de coronacrisis de NOW-regeling in het leven geroepen. De werkgever krijgt tot 90 procent van het loon gecompenseerd om zijn werknemers bij het bedrijf te houden. Hij moet dan wel 100 procent van het loon doorbetalen. Als de werkgever gebruik wil maken van deze regeling heeft hij geen akkoord nodig van de individuele werknemer. Soms is wel het akkoord van de OR nodig.

Loonsverlaging zonder instemming?

Het loon is een van de basisredenen voor een werknemer om ergens aan de slag te gaan. Het loon mag daarom niet zonder instemming van de werknemer worden verlaagd. Ook moet hier vooraf in de arbeidsovereenkomst een schriftelijke afspraak over zijn gemaakt. Zelfs dan mag de werkgever alleen een loonsverlaging doorvoeren als hij daar ‘zwaarwegende redenen’ voor heeft. Het recht op het afgesproken salaris mag dus niet eenzijdig worden gewijzigd.

Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd