Ga terug

3 november 2020

Leisure & Cultuur

LEER VAN ONDERNEMERS IN DE SMART INDUSTRY

WILT U AAN DE SLAG MET DATA? HEEFT U BEHOEFTE AAN INSPIRERENDE PRAKTIJKVOORBEELDEN?

MKB ondernemers in de maakindustrie, die ervaring hebben op het gebied van data, delen hun verhaal met het Data Value Center – Smart Industry (DVC-SI). Elke maand kunt u van hen leren tijdens een prettig opgezet webinar met informele interactie met de deelnemers.

Meerwaarde met dataMKB ondernemer Jan van Frankenhuyzen gaf op 22 september bij JADS (Jheronimus Academy of Data Science) een openhartig inkijkje in de stappen die hij heeft gezet om meerwaarde met data te realiseren, zoals:steltijdreductiefoutloos producerenbetere klantbenadering en efficiency. Dit deed hij tijdens het maandelijkse webinar van het Data Value Center - Smart Industry (DVC-SI) in JADS Mariënburg Campus in Den Bosch, een Data Science alliantie tussen TU/e en TiU. Host Anke Meuffels van Koninklijke Metaalunie sprak naast Jan ook met Maaike Blok en Renato Calzone van JADS. Praktische aandachtspunten om met data aan de slag te gaan werden door Maaike toegevoegd vanuit de ervaringen van het JADS MKB Datalab. Renato legde uit waarmee JADS andere MKB ondernemingen, die meer uit data willen halen, kan helpen.

Datavoorbeelden uit de Smart Industry praktijk – ondernemers aan het woord

Leer hoe MKB ondernemers meerWaarde met data creëren: met voorbeelden uit de praktijk en een kijkje in de digitalisering binnen de keten. Als onderdeel van de Den Bosch Data Week ging het Data Value Center - Smart Industry op 27 oktober in gesprek met MKB ondernemers in de maakindustrie. De volgende topics kwamen aan bod:1. Levenslang leren2. Data cases voor het MKB3. Data delen in de ketenOrganisatoren en gastheren Renato Calzone (JADS Programma Manager Smart Industry) en Gerard Blom (Programma manager Data Value Center - Smart Industry) hebben met deze 3 concrete praktijkvoorbeelden laten zien hoe ze MKB bedrijven

1. Levenslang leren in de Smart Industry

Van Frankenhuyzen is een pionier als het gaat om het gebruik van data. Met data optimaliseert Jan tal van processen, van orderverwerking tot productie en logistiek.

Het gebruik van data maakt het ook mogelijk voor klanten om de producten aan te passen aan de klantwensen. Jan heeft de Data Science opleiding van JADS gevolgd, samen met zijn ICT medewerker Sander van Diermen, om een bredere kennis op te doen van data technologie methodes en hun mogelijke toepassing.

Chantal Stevels begeleidt de deelnemers aan de Professional Education opleidingen van JADS. Een leuk gesprek over de introductie van data technologie binnen Van Frankenhuyzen en welke rol JADS hierin speelt vond plaats.

2. Data Cases voor het MKB in de Smart Industry

Gerard Theijssen had onvoldoende betrouwbare informatie over elektronica componenten. Deze informatie wordt uit diverse bronnen samengesteld, waaronder eigen testinformatie, van partners of van het internet. JADS MKB Datalab helpt bij het vinden van datasheets en het verwerken van de gegevens uit deze datasheets. Hierdoor verbetert de productkwaliteit. Dit eerste resultaat wordt gedeeld met NEVAT leden.

Jac Goorden heeft voor Mijnwater, leverancier van duurzame energie, een data dashboard opgezet om de distributie en opslag van energie nog beter te laten verlopen. Hiervoor was meer inzicht in de beschikbare interne en externe databronnen nodig.

Thomas Meulenbroek, student bij JADS en verbonden aan JADS MKB Datalab heeft dit dashboard samen met Mijnwater gerealiseerd. Het ambitieuze project kreeg een duw in de rug dankzij het Data Value Center en voor Thomas was het een waardevolle leerschool.

Download de Mijnwater casestudy: www.smartindustry.nl/projecten/dvci-si-nog-efficienter-energiebeheer-dankzij-data

3. Data delen in de Smart Industry keten

De leden van de Nevat zijn belangrijke toeleveranciers van de maakindustrie. De organisatie richt zich op verschillende branches (elektronische componenten, plaatverwerkende industrie, onderdelen voor verspaning, precisieonderdelen, etc.). Klanten verwachten steeds vaker just-in-time levering, in heel kleine series. Het goed onderling kunnen delen van data is essentieel om fouten te voorkomen en het proces efficiënt te houden:

Zijn de onderdelen nog op voorraad?

Hoe ziet de catalogus met artikelen er uit?

Is de tekening in orde?

■Etc.

‘Smart Connected Supplier Network’ is een samenwerking tussen maakbedrijven en hun ICT-leveranciers om digitale informatie makkelijker uit te wisselen, o.a. over orders en logistiek. De keten als geheel wordt gekoppeld om bedrijven meer controle te geven over het delen en gebruik van hun data.Smart Connected Supplier Network is één van de Fieldlabs van Brainport Industries. Ook uw onderneming kan aanhaken.