1 april 2022

Financieel & Juridisch

Land van Cuijk start met uitbetalen Energietoeslag aan uitkeringsgerechtigden

Regeling voor overige inwoners met een laag inkomen volgt

De gemeente Land van Cuijk start alvast met het uitbetalen van de eenmalige energietoeslag aan inwoners met een bijstandsuitkering. “We hebben nog geen geld hiervoor gekregen vanuit de rijksoverheid en we weten ook nog niet precies hoe de rijksbijdrage eruit gaat zien, maar we vinden het niet verantwoord om nog langer te wachten”, aldus wethouder Joost Hendriks. “We weten dat de regeling sowieso voor mensen met een bijstandsuitkering is, dus we beginnen alvast met het uitbetalen aan deze groep inwoners. We hopen snel wat verlichting te kunnen bieden in de financiële tegenslag die mensen op dit moment ervaren. Vooral voor de mensen bij wie het water al aan de lippen stond en die nu in grote problemen dreigen te komen.”

Voor wie is de energietoeslag?

De eenmalige energietoeslag vanuit de rijksoverheid is bedoeld om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen in de stijgende energiekosten. Het gaat om een tegemoetkoming van 800 euro. Hiervoor moet bepaald worden wie precies in aanmerking komen. De gemeente is gevraagd om de regeling uit te voeren. We doen dit in drie stappen, gericht op de volgende doelgroepen:

· mensen met een bijstandsuitkering, IOAW- of IOAZ-uitkering;

· mensen zonder bijstandsuitkering die gebruikmaken van een andere minimaregeling;

· en mensen met een laag inkomen die geen gebruik maken van een regeling.

De eerste groep bestaat uit ongeveer 900 inwoners en is bekend bij de gemeente. De tweede groep inwoners wordt op dit moment in kaart gebracht. De derde groep is niet bekend bij de gemeente. Hiervoor worden voorwaarden opgesteld.

Wanneer wordt de energietoeslag uitgekeerd?

Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen uiterlijk half april een brief waarin staat dat zij in aanmerking komen voor de energietoeslag. Het bedrag wordt automatisch op hun rekening gestort. Inwoners zonder bijstandsuitkering, die gebruik maken van een minimaregeling, ontvangen naar verwachting eind april de brief en de toeslag.

Zo snel mogelijk daarna verwacht de gemeente bekend te kunnen maken hoe andere mensen met een laag inkomen een aanvraag kunnen indienen en waaraan zij moeten voldoen om in aanmerking te komen. Houdt hiervoor de gemeentepagina, de website (www.gemeentelandvancuijk.nl/energietoeslag) en de social mediakanalen in de gaten.

Hulp nodig met geldzaken?

Heb je hulp nodig bij het regelen van je geldzaken, aarzel niet om contact op te nemen met de gemeente Land van Cuijk. Voor al je vragen over werk, inkomen en zorg kun je bellen naar 0485-854444 of mailen naar inkomensondersteuning@landvancuijk.nl.

Energiebespaarcoaches

Wil je weten hoe je op gas en stroom kunt besparen? De gemeente helpt je graag op weg. Zo kunnen inwoners met een laag inkomen en huurders een gratis gesprek met een energiebespaarcoach aanvragen. Die komt dan bij je thuis en bekijkt met jou samen wat je zelf kunt doen om je energiekosten omlaag te brengen. Meer informatie hierover vind je op www.brabantwoontslim.nl/energiebespaaractie-huurders-land-van-cuijk/.