Ga terug

31 mei 2019

Koninklijke onderscheidingen voor twee inwoners van Zijtaart.

De heren A.A.G.M. (Toine) Adriaans (1966) en A.H.M. (Alco) Brugmans (1971) uit Zijtaart ontvangen op vrijdag 31 mei 2019 beiden een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Zij worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor de vrijwillige werkzaamheden die beide heren al sinds jaren verricht voor de (Zijtaartse) gemeenschap. Overzicht verdiensten Toine Adriaans De heer Adriaans is al vanaf 1991 een zeer betrokken vrijwilliger bij Voetbalvereniging VOW. In eerste instantie vervulde hij vooral de rol van leider/trainer van verschillende teams en stak hij de handen uit de mouwen als dat nodig was. In 2011 werd hij benoemd tot voorzitter van het bestuur. Mede dankzij zijn niet aflatende inzet en energie is het gelukt de club weer financieel gezond te maken. In 2018 droeg hij de voorzittershamer over. Hij is momenteel nog bestuurslid Facilitaire Zaken en ook altijd bereid om zich in te zetten bij bijvoorbeeld het vlaggen van wedstrijden. Van 2003 tot en met 2011 was de heer Adriaans vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Reigers. Hij was daar onder andere bestuurslid, vicevoorzitter, lid van de optochtcommissie, lid van de jeugdcommissie, lid van de commissie dienstenveiling en actief bij de PR. Overzicht verdiensten Alco Brugmans De heer Brugmans is van 2001 tot heden actief binnen Carnavalsvereniging De Reigers. Een aantal activiteiten die hij binnen de vereniging vervult (of vervulde) zijn: lid van de dienstenveilingcommissie, lid van de prinsencommissie en actief bij de organisatie van de pronkzittingen, de prinsenreceptie en de jaarlijkse vlooienmarkt. Van 2013 tot heden is de heer Brugmans actief bij Voetbalvereniging VOW. Hij is lid van de sponsorcommissie en van de activiteitencommissie. Daarnaast is hij medeoprichter van de jaarlijkse Mudrun die in 2016 voor het eerst georganiseerd werd en in april 2019 de vierde (succesvolle) editie kende. Met de Mudrun wordt geld gegenereerd dat ten goede komt aan de clubkas. Meneer is gedurende de afgelopen vijf jaar intensief betrokken bij de organisatie van de Mudrun (die in feite het gehele jaar in beslag neemt). Van 2000 tot 2016 tenslotte is de heer Brugmans actief geweest binnen de Evenementengroep Zijtaart. Bij de EGZ vervulde hij 14 jaar de rol van penningmeester en was medeorganisator van de plaatselijke kermis. Ook stond hij aan de wieg van de Dorps Zeskamp die hij vervolgens ook jaren mede heeft georganiseerd. Tenslotte heeft hij 6 jaar deel uitgemaakt van de commissie die het Sinterklaasfeest organiseerde.

Gerelateerd