Ga terug
Partner

27 juni 2019

Nieuws

Koninklijke Onderscheiding

Op 27 juni jl. werd mevrouw M.A. (Riet) Wesel-van Grinsven uit Berlicum, geboren op 27 juli 1952, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van Historische Vereniging Berlicum-Middelrode.

Van 1985 t/m 2016 werkte mevrouw Wesel als leerkracht binnen het basisonderwijs op de Norbertusschool, De Kleine Beer en de Theresiaschool in Berlicum. Mevrouw Wesel stond open voor vernieuwingen van het onderwijs en was een ruggensteun voor haar collega’s. Waarden en normen hield zij hoog in het vaandel, maar nog belangrijker was het vinden en behouden van de balans tussen cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Op de Theresiaschool had zij tevens de functie van Interne Cultuur Coördinator en zorgde zij voor de verbinding tussen het basisonderwijs en het (ook plaatselijke) cultuurhistorische gebeuren. Zij was het aanspreekpunt voor directie en schoolteam en externe partijen, zoals de Historische Vereniging Berlicum Middelrode (HVBM). Haar voorzitterschap van HVBM speelde daarbij uiteraard een grote rol. Zo was zij onder andere betrokken bij het vormgeven aan de canon van (historisch) Berlicum en Middelrode en gaf zij regelmatig rondleidingen aan leerlingen op het landgoed Seldensate. Ook vroeg mevrouw Wesel voortdurend aandacht voor "Mieke", een bij de school behorend standbeeld dat symbool staat voor een opgroeiend kind. Gedurende de periode 1979-1994 zette mevrouw Wesel zich in voor heemkundekring De Plaets. Zij was niet alleen bestuurslid en penningmeester, maar ook initiator van diverse publieke activiteiten. Verder hield zij bezig met het mede redactioneel vormgeven van heemkundige boekwerken en brochures over onderwerpen met betrekking tot de geschiedenis van Berlicum en Middelrode. Ook leverde zij redactionele bijdragen aan het kwartaalblad 'Rondom De Plaets'. In 1994 was mevrouw Wesel een van de initiatiefnemers bij de oprichting van de Historische Verenging Berlicum-Middelrode (HVBM). Zij was waarnemend voorzitster (1994-2008) en in 2008 werd zij benoemd tot voorzitster. Tot op heden leidt zij vergaderingen en andere bijeenkomsten op een zeer enthousiaste 'dorpse manier', waarbij zij de inbreng van deelnemers alle kans van slagen geeft. Zij was en is nog altijd vrijwel dagelijks bezig met 'de plaatselijke heemkunde'. Zij geeft mede redactioneel vorm aan heemkundige boekwerken en brochures over de geschiedenis van Berlicum en Middelrode. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Theresiaschool en de opening van het nieuwe schoolgebouw schreef mevrouw Wesel het boek ‘Bij de hand’. Als oud-leerlinge van de Theresiaschool was dit erg speciaal. Ook werkte mevrouw Wesel mee aan ‘Opdat we niet vergeten’, is zij vanaf het begin hoofdredacteur van tijdschrift ‘Aachterum …’, schreef zij hiervoor diverse historische artikelen en houdt zij zich bezig met de jaarlijkse presentatie van de diaserie over huizen en bewoners van straten in het buitengebied van Berlicum en Middelrode. Naast dit alles heeft mevrouw Wesel lange tijd (2004-2016) gecollecteerd voor het Anjerfonds.

Gerelateerd