29 juni 2023

Zorg en WelzijnFinancieel & Juridisch

Koningin Máxima bij bijeenkomst over financiële gezondheid werknemers

Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van SchuldenlabNL, woonde woensdagmiddag in Uden een actiebijeenkomst bij over de voortgang van de activiteiten van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG). Dit is een brede coalitie van 42 bedrijven en organisaties die zich sinds eind 2022 inzet voor de financiële gezondheid van hun werknemers.

Familiebedrijf Vebego, gespecialiseerd in facilitaire dienstverlening, groenvoorziening en zorg, tevens partner van de NCFG, was locatiegastheer van de bijeenkomst waarin Koningin Máxima werd geïnformeerd over wat de coalitie tot nu toe heeft bereikt. Het afgelopen half jaar lag het accent op het ontwikkelen van concrete instrumenten en het delen van best practices. Deze werden tijdens de bijeenkomst toegelicht. Zo is er nu bijvoorbeeld een instrument waarmee werkgevers de financiële gezondheid van hun werknemers kunnen meten. De komende zes maanden gaan de partners kijken hoe zij met de ontwikkelde instrumenten nóg meer werknemers kunnen bereiken en meer bedrijven kunnen motiveren om zich bij de NCFG aan te sluiten, waaronder het mkb. 

 

Werkgevers spelen een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van financiële problemen en schulden bij hun medewerkers. De arbeidsproductiviteit van werknemers met financiële problemen is vaak lager door hoger ziekteverzuim, stress en een slechtere mentale en fysieke gezondheid. Onderzoek van Deloitte, in samenwerking met SchuldenlabNL en VNO-NCW, laat zien dat vier op de vijf werkgevers hiermee te maken heeft. Op initiatief van Deloitte, ING en SchuldenlabNL werd op 29 november 2022 de NCFG gelanceerd om werkgevers te stimuleren het thema financiële gezondheid op de agenda te zetten.

De aanzet voor de NCFG werd op 23 juni 2022 in Rotterdam gegeven in aanwezigheid van Koningin Máxima en minister Carola Schouten, van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Op 8 november 2022 werd de eerste actiebijeenkomst gehouden waarin bedrijven bespraken wat zij konden gaan doen. Op 29 november werd de NCFG gelanceerd bij ING in Amsterdam. 

 Stichting SchuldenlabNL is opgericht in 2018 als een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen. Het heeft als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken.