Partner

19 oktober 2023

Tech, Ict & SmartInnovatie & Duurzaamheid

Keuzes in het verleden bieden wel degelijk garanties voor de toekomst

Stel je het ideale scenario eens voor: woningen en bedrijfspanden die zo ontworpen en gebouwd worden dat elementen en materialen volledig en hoogwaardig herbruikbaar zijn en daardoor een tweede of derde leven krijgen. Te mooi om waar te zijn? Niet als het aan Ivo van der Mark, CEO van bouwgroep JAJO ligt. “Binnen JAJO zijn wij ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn om een gezonde balans te bereiken tussen bouwen op een manier die goed is voor mens en milieu en het noodzakelijk financieel rendement dat je als commerciële vastgoedpartij nodig hebt om de rekeningen te kunnen betalen.”

Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar dit zou wel het streven van de markt moeten zijn. Wij voelen binnen JAJO sterk de urgentie om het anders te doen. Duurzaamheid is meer dan een holle kreet. Het moet onderdeel van je cultuur worden. En daar moet iedereen op zijn eigen gebied mee aan de slag. We sluiten binnen JAJO met onze dochterondernemingen de vastgoedcyclus in dienstverlening en materiaalgebruik. Hierbij laten we ook zien dat deze manier van werken niet ten koste hoeft te gaan van het rendement. Wij focussen op hoge klanttevredenheid en gaan lange termijn relaties met onze klanten aan door toegevoegde waarde te bieden in elke fase van de vastgoedcyclus.”

Nominatie als (h)erkenning
Van der Mark is met JAJO daarmee een pionier. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Onlangs werd van der Mark door Vastgoedjournaal genomineerd als vastgoedbeslisser van het jaar. Een prijs die die persoon ten deel valt die impact heeft gemaakt in de vastgoedwereld. “Hartstikke leuk natuurlijk dat ik genomineerd ben. Maar ik zie het vooral als een erkenning voor JAJO. Wat nog veel belangrijker is, is dat deze nominatie heel duidelijk aangeeft dat er een andere manier van denken aan het ontstaan is in de van nature conservatieve wereld van bouw- en vastgoed. En dat is belangrijk. We kunnen namelijk het impactvolle verschil alleen maken met de hele keten, dus door samenwerking met partners, leveranciers, opdrachtgevers en andere bouwbedrijven.”

Slimme keuzes, circulair ready
En dat vraagt een andere manier van denken en doen, benadrukt van der Mark en geeft direct een goed voorbeeld. “Wij realiseren op dit moment projecten waarbij we ervoor hebben gekozen om opdrachtgever en architect al in de eerste fase van het realisatieproces aan tafel te zetten met de professionals van ons oogstbedrijf New Horizon. Door in het begin van een traject de juiste keuzes te maken voor bepaalde materialen en goed te kijken naar hoe het bouwproces wordt vormgegeven, creëer je namelijk economische waarde. Materialen en elementen zijn dan volledig en hoogwaardig te hergebruiken. En dat vraagt afstemming, want je kunt wel duurzame materialen gebruiken, maar zijn deze materialen en elementen uiteindelijk ook dusdanig demontabel zodat we ze ook over kunnen houden? Dat zijn zaken waar je op voorhand over na moet denken om ervoor te zorgen dat een gebouw op het einde van haar levenscyclus circulair-ready is.”

Grenzen verleggen Dit is slechts één voorbeeld van hoe er volgens Van der Mark anders gekeken moet gaan worden naar het bouwproces. “We hebben ook projecten waarbij we complete houtbouw doen. Duurzaam tot en met, maar het vraagt wel een andere manier van bouwen en de rendementsbepalingen zijn van een hele andere orde. Dat zijn uitdagingen die we graag aangaan. Het is een nieuwe kijk op bouwen. Ik weet dat wij met JAJO daarmee voorop lopen. De bouwsector kan op de huidige manier namelijk niet doorgaan. We lopen letterlijk tegen onze grenzen aan voor wat betreft de beschikbaarheid van grondstoffen, maar ook voor de ecologische footprint die we als sector nalaten.

Dat we als sector veel kunnen, daar twijfel ik niet aan. Het einde van de technologische en digitale revolutie is volgens mij nog niet in zicht. Maar we moeten het ook met zijn allen willen. En daar hebben we volgens mij nog een slag te maken. Met andere woorden: er is door JAJO nog wel wat zendingswerk te verrichten. Tegelijkertijd doen we dat werk graag, bijvoorbeeld met ons platform Kompas in Vooruitgang waarmee we anderen inspireren over de duurzame koers die bepalend zal zijn voor de toekomst van de bouw- en vastgoedsector. Een toekomst die we samen op de beste wijze moeten invullen.”