Ga terug

7 januari 2020

Nieuws

Kempische locaties onderzocht voor ‘Brainport-hub’

In regio De Kempen worden in de eerste drie maanden van het nieuwe jaar een aantal locaties onderzocht voor een permanente, regionale mobiliteitshub. Dat is een eerste stap op weg naar het aanleggen van een netwerk van slimme overstappunten in de Brainport Regio. Bron: De Kempenaer De Kempen – Een netwerk van hubs is onderdeel van het programma ZO Slim Bereikbaar en past binnen de Brabantse visie van gedeelde mobiliteit die ook Eindhoven en de regio Zuidoost-Brabant op een slimme en duurzame manier bereikbaar en leefbaar moeten houden. Op de mobiliteitshubs komen onder andere (deel)auto’s, (deel)fietsen en busvervoer samen. Door het woon-werkverkeer buiten het drukste en dichtstbevolkte gebied af te vangen, kunnen tientallen miljoenen autokilometers worden voorkomen. Dit verbetert de doorstroming in de Brainport Regio aanzienlijk en zorgt voor een forse reductie van de CO2- en stikstofuitstoot, betere luchtkwaliteit en verbetering van de leefbaarheid. Het onderzoek richt zich op de plussen en minnen van mogelijke locaties, welke vervoersvormen er moeten samenkomen, wat de omvang van zo’n hub moet zijn, welke andere voorzieningen er moeten komen om die aantrekkelijk te maken voor reizigers en hoe er op een publiek-private manier kan worden samengewerkt. Afspraken De Kempen Het onderzoek naar de mobiliteitshub past ook in een pakket maatregelen dat de bereikbaarheid van en verkeersoverlast in het gebied De Kempen terugdringt en in 2030 gerealiseerd moet zijn. Op de Regionale Ontwikkelingsdag Zuidoost-Brabant zijn daar afspraken over gemaakt tussen provincie en gemeenten. Een andere maatregel uit dat pakket is een tijdelijke parkeervoorziening op ‘Landgoed Duynenwater’ voor werknemers van ASML. Daarnaast willen de Kempengemeenten onder andere inzetten op een uitgebreid netwerk van snelle fietsverbindingen, hoogwaardig openbaar vervoer tussen Eindhoven, Veldhoven (De Run), Eersel en Reusel, slimme mobiliteitsoplossingen tot in de kleinste kernen van het landelijk gebied, het verbeteren van de doorstroming richting de snelweg (A67) en het tegengaan van sluipverkeer.

Gerelateerd