Ga terug

11 mei 2020

Financieel & JuridischNieuws

Kansen in coronatijd, gebruik subsidie – door KvK Redactie

Je ziet kansen, want ook in coronacrisistijd ben en blijf je ondernemer. Veel financiers zijn bezig met coronagerelateerde financieringsaanvragen. Misschien kan een subsidie helpen met je plan. Ontdek subsidiemogelijkheden in coronatijden.

Je bent al bezig met een innovatief idee of levert producten die met een kleine aanpassing coronaproof zijn. Of wil je een totaal nieuw idee ontwikkelen? Ondernemers bereiden zich voor op de 1,5 meter economie en zoeken oplossingen voor het creëren van meer ruimte, werken op afspraak, online communicatie en hygiëne. Tientallen branches hebben hiervoor protocollen klaar. Heb jij een ideale oplossing voor de corona-uitdagingen? Kijk of een subsidie je verder op weg helpt met je idee.

Subsidies en regelingen

Je hebt verschillende soorten subsidies of regelingen: belastingvoordeel, prestatiesubsidie, lening met terugbetaalverplichting, garantie of borgstelling en subsidie vanuit combinatie privaat en publiek geld. Sommige subsidies en regelingen zijn branchegericht. Vaak zijn ze voor alle branches.

COVID-19

Heb je een onderzoeks- of innovatieproject waarmee je de corona-uitdagingen in de samenleving wilt helpen oplossen? Dan kan je de Eureka call COVID-19 subsidie aanvragen vóór 15 mei 2020. Je biedt een oplossing voor de korte termijn op het gebied van gezondheid en zorg.

Online

Ondernemers zijn steeds meer online actief. Heb je een idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Voor uitwerking naar een demo, pilot of ontwerp, kan je doorlopend een aanvraag indienen tot 10.000 euro bij het SIDN Fonds.

Ontwerpers

Als je een ontwerper inschakelt om je pand of buitenruimte in te richten volgens de 1,5 meter richtlijnen, kan die mogelijk subsidie krijgen via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Er zijn regelingen voor interieurarchitectuur, interieurontwerp en ruimtelijk ontwerp.

Personeel

De coronacrisis stelt mogelijk andere eisen aan medewerkers. Via de Slim-subsidie kan je je personeel opleiden. Als mkb’er vraag je deze aan van 1 september tot 30 september 2020. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de horeca, recreatie en landbouw loopt de aanvraag van 1 april tot 30 juni 2020.

Hergebruik

Heb je een idee voor hergebruik van veelgebruikte producten tijdens de coronacrisis? Misschien kom je in aanmerking voor een subsidie circulaire economie.

Innovatieve producten of diensten

Als je een nieuw technisch innovatief product ontwikkelt, zijn er regelingen voor de fasen idee, productontwikkeling en procesinnovatie.

Idee

In de ideefase kunnen onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties helpen. Regionale initiatieven zoals kennisvouchers of begeleidingsprogramma’s vind je bij RVO. Als je werkt aan nieuwe middelen om het coronavirus te bestrijden, kan je bij Octrooicentrum Nederland vragen stellen over de rechten op een uitvinding. Via een versnelde procedure krijg je binnen 2 werkdagen een eerste inzicht in waar anderen octrooi op hebben en van welke bestaande technische oplossingen je gebruik kunt maken. Je idee breng je tot de start van de productontwikkeling met vroegefasefinanciering (VFF).

Productontwikkeling

In deze fase ontwikkel je een prototype. Voor fiscaal voordeel via loonkosten is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Een belastingvoordeel voor bv’s is de innovatiebox. Het innovatiekrediet biedt financiering voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.

Procesinnovatie: investeren in bedrijfsmiddelen

Ga je investeren in productiemiddelen? Dan zijn belastingvoordelen mogelijk.

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: als je in een boekjaar minimaal 2.400 euro investeert en per bedrijfsmiddel minimaal 450 euro.

  • Energie-investeringsaftrek (EIA): voor energiebesparende bedrijfsmiddelen.

  • Milieu-investeringsaftrek (MIA): voormilieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): hiermee mag je kiezen hoe je je milieuvriendelijke bedrijfsmiddel afschrijft. De MIA en de VAMIL mag je combineren. In de Milieulijst staat een lijst met bedrijfsmiddelen die vallen onder de MIA en Vamil.

Financiering innovatie in de zorg

Voor innovatie in de zorg is de Seed Capital-regeling. Het ministerie van EZK geeft geld aan investeringsfondsen. Investeerders vullen aan. Innovatieve ondernemingen op technologisch (high tech en e-health) en creatief gebied krijgen zo gemakkelijker risicokapitaal. Een andere optie voor ondernemers in Life Sciences & Health die willen samenwerken, is de MIT-regeling Life Science & Health. Voor farmacie, biotechnologie en materialen, diagnostiek, medische technologie en online zorg.

Tips bij het aanvragen van subsidies

  • Overleg voor je je aanvraag indient telefonisch met de verstrekker en/of vul een quick scan in.

  • Houd je administratie goed bij zodat je zorgvuldig verantwoording kan afleggen.

  • Overweeg hulp van een subsidie-adviseur om het proces te versnellen.

Verder oriënteren op subsidies? Bekijk het overzicht van subsidies en regelingen van het Rijk, de EU en de provincies.

Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd