24 april 2018

Training & Opleiding

Joep Houterman benoemd als lid College van Bestuur

Ir. Joep Houterman (55) is benoemd als nieuw lid van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen. Houterman, die nu nog dezelfde functie bekleedt bij de ‘groene kennisinstelling’ Aeres, zal per 1 augustus beginnen bij Fontys.

Houterman is een ervaren onderwijsbestuurder. Voordat hij bij Aeres aan de slag ging, was hij onder meer manager/directeur bij Stoas Groep en directeur en waarnemend bestuurder bij Nuffic. Houterman heeft in deze functies veel kennis en ervaring opgedaan op het vlak van internationalisering van het hoger onderwijs.

Andere aandachtsgebieden waar Houterman zich bij Aeres en in eerdere functies over heeft ontfermd: onderwijs en onderzoek, huisvesting & beheer, ICT en PR & communicatie. Binnen het CvB van Fontys volgt Houterman CvB-lid Els Verhoef op. Zij was een jaar lang interim-bestuurder na het vertrek van Jan Welmers op 1 april 2017.

Prachtige uitdaging Houterman kijkt ernaar uit om bij Fontys aan de slag te gaan. ‘Fontys Hogescholen is de grootste publieke kennisinstelling van Zuid-Nederland. De complexiteit van deze organisatie, maar vooral ook de breedte van het opleidingsportfolio en de prominente rol die Fontys speelt in de diverse arbeidsmarktregio’s, en de maatschappelijke impact die dat oplevert, dat alles is een prachtige uitdaging waar ik als bestuurder graag een steentje aan bijdraag.’

Ervaren bestuurder Ook de Raad van Toezicht (RvT) en het College van Bestuur van Fontys zijn zeer content met de aanstelling van Houterman. ‘We hebben met Joep Houterman niet alleen een ervaren onderwijsbestuurder aangesteld, maar ook iemand die oog heeft voor duurzame verandering, die de verbinding zoekt, mensen in hun kracht zet en daadkrachtig en besluitvaardig is als het moet. Dat hij daarnaast veel ervaring heeft op internationaal vlak en zelf enige tijd als docent heeft gewerkt, zijn pluspunten’, aldus RvT-voorzitter Marc Hendrikse.

Houterman woont in Wageningen, is getrouwd en heeft één zoon. Hij rondde in 1987 de studie zoötechniek (tropische veehouderij) af aan Wageningen Universiteit. Aan dezelfde instelling behaalde hij ook zijn eerstegraads lesbevoegdheid.

Gerelateerd