Ga terug

17 april 2020

Innovatie & Duurzaamheid

JOBNER BRENGT FREELANCERS EN OPDRACHTGEVERS EFFICIËNT SAMEN

Werken met freelancers neemt in rap tempo toe. De start-up Jobner speelt hierop in door freelancers direct te koppelen aan opdrachtgevers in branches zoals horeca, retail en logistiek.

Snel goed personeel in je zaak
Vorig jaar juli zijn Angelo Visser en Peter Roelfsema gestart met Jobner en de validatie van het platform. Drie maanden later ging de eerste versie van Jobner live in Brabant. “Daarmee valideerden we de marktbehoefte”. Opdrachtgevers willen jobs kunnen posten zonder afnameverplichting of juridisch gedoe, snel persoonlijk in contact komen met potentiële freelancers en vervolgens ook snel kunnen schakelen. Communicatie is dus essentieel. Daarvoor kunnen opdrachtgevers en freelancers chatten, waarmee het onderhandelen, aannemen en afwijzen, uren invoeren en goedkeuren snel en efficiënt gebeurt.”

De freelancers
De populariteit onder met name jongeren om te gaan freelancen neemt toe. Zij willen steeds meer zelf bepalen waar, wanneer en voor wie ze werken. Freelancen biedt hen die vrijheid. Ze kunnen zichzelf flexibel in de markt zetten en zo hun werk combineren met studie of andere interesses. We spreken iedere freelancer die zich aanmeldt en checken de motivatie. 80 procent van onze aanmeldingen heeft de ambitie om te gaan freelancen, dus begeleiden we ze daar actief in. Weet je hoe freelancen werkt? Welke rechten en verantwoordelijkheden je mee te maken krijgt? We bieden een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, geven uitleg en werken ook samen met diverse partijen die administratieve verplichtingen kunnen regelen”. Deze personal touch heeft een positieve uitwerking op de freelancers: “97 procent van onze freelancers komt afspraken na of zorgt zelf voor vervanging. Ze zijn ondernemend en gemotiveerd, en dat is precies wat opdrachtgevers zoeken.”

Ontwikkelingen in de markt
Opdrachtgevers hebben te allen tijde maken met uitval en onverwachte pieken, wat resulteert in een tekort aan personeel. Voor hen is het is lastig om dat snel en goed op te vangen. Huidige constructies zijn juridisch zwaar en worden steeds minder flexibel. Met de komst van de WAB is het werken met freelancers nog aantrekkelijker geworden. De gestegen WW premies, een transitievergoeding die vanaf de eerste dag ingaat en de strenge regels voor oproepkrachten zijn niet van toepassing op freelancers. Freelancers staan los van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Werken met freelancers biedt dus uitkomst voor opdrachtgevers die niet zonder flexibele schil kunnen en snel op en af willen schalen met gemotiveerde medewerkers.”

Onze prijsstelling
Via ons platform brengen we freelancers en opdrachtgevers zo efficiënt mogelijk bij elkaar en over de prijsstelling zijn wij transparant: “We hanteren een minimumtarief van € 13 per uur. Opdrachtgevers betalen ons € 3 gebruikskosten per gewerkt uur, ongeacht de functie of het type freelancer. Dat ligt goed in verhouding en is helder voor iedereen.

Volgende fase
Vijf maanden na de lancering is de eerste groeifinanciering een feit. “Ons doel voor gewerkte uren hebben we ruimschoots overschreden. We merken dat we al vanzelf door zowel opdrachtgevers als freelancers worden gevonden, ook buiten Brabant”, schetst Roelfsema.

Dat succes bewijst zich in verdere groei. “We zullen de investering gebruiken voor het verder opschalen van het bedrijf, het ontwikkelen van het platform en het uitbreiden naar nieuwe gebieden. Eind dit jaar willen we landelijk gaan.”

www.jobner.nl

Gerelateerd