Ga terug

17 december 2019

Financieel & Juridisch

'Je zou er van 'van de wab raken'

**Je zou zomaar in de war raken van alle arbeidsrechtelijke wijzigingen. Daarom hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2020 en enkele aanbevelingen.  ** **De ketenregeling ** De ketenregeling voor bepaalde tijd contracten gaat weer terug van 2 jaar naar 3 jaar. Omdat de WAB onmiddellijke werking heeft geldt deze termijn ook meteen voor arbeidsovereenkomst die vóór 1 januari 2020 zijn aangegaan. Bedenk daarbij wel dat bij afloop van een tijdelijk contract (ongeacht de duur daarvan) de transitievergoeding is verschuldigd en dat die vergoeding vanaf 2020 berekent wordt over het hele dienstverband. **De oproepovereenkomst ** Na een jaar moet je de oproepkracht een vaste arbeidsomvang aanbieden, gelijk aan de gemiddelde omvang per maand in dat jaar. Doe je dat niet, dan heeft de werknemer toch recht op loon over dat gemiddelde. Bereken uiterlijk in januari 2020 per oproepovereenkomst de gemiddelde arbeidsomvang van het daaraan voorafgaande jaar. Baseer daarop een schriftelijk aanbod en laat de werknemer ook schriftelijk bevestigen of hij het aanbod wel of niet wil accepteren. Een alternatief is de jaarurennorm: de arbeidsomvang wordt dan voor maximaal 1 jaar vastgelegd en het loon wordt gelijkmatig verspreid over die periode. Er is dan geen sprake van een oproepovereenkomst. **De WW-premie ** De financiering van de WW wordt gewijzigd door de WW-premie te differentiëren naar aard van het contract. Voor flexibele overeenkomsten geldt een hoog tarief en voor vaste overeenkomsten een laag tarief. Het verschil is maar liefst 5%. Achteraf kunnen onbepaalde tijd contract alsnog als flexibel worden gekwalificeerd indien:

  • Het dienstverband binnen 2 maanden wordt beëindigd;

  • De werknemer in een jaar meer dan 30% extra uren verloond krijgt dan overeengekomen: overwerk wordt ingezet als flexibele arbeid;

  • De werknemer krijgt binnen een jaar een WW-uitkering vanwege urenverlies bij de werkgever.

**De transitievergoeding ** Vanaf 1 januari 2020 betaal je altijd de transitievergoeding en die wordt berekend vanaf dag 1 van het dienstverband. De vergoeding bedraagt een derde van het maandsalaris per dienstjaar. Alle tot nu toe bestaande varianten komen te vervallen:

  • De verhoogde opbouw vanaf 10 dienstjaren;

  • De referteperiode van 24 maanden;

  • De verhoogde vergoeding vanaf 50 jaar;

  • De verlaging van de vergoeding bij slechte financiële situatie van een kleine werkgever.

**De nieuwe ontslaggrond ** De nieuwe ontslaggrond kan worden ingeroepen als al bestaande ontslaggronden onvoldoende onderbouwd kunnen worden. In geval van een combinatie van ontslaggronden kan de rechter een extra transitievergoeding van maximaal 50% toewijzen. De opbouw van een dossier blijft dus belangrijk.

Gerelateerd