30 augustus 2021

Jac Reijns Staalconstructie Alphen bestaat 40 jaar

Door afspraak is afspraak gaan wij al 40 jaar mee

Na 40 jaar weet Jac Reijns Staalconstructie nog met de veranderende markt mee te gaan en vol enthousiasme bouwprojecten te voorzien van staalconstructies. Dit alles volgens afspraak. "Door transparant te zijn, de klant te ontzorgen en gewoon te doen wat je afspreekt, gaan wij al 40 jaar mee". Een mijlpaal die op 2, 3 en 4 september wordt gevierd.

Van avonduren naar fulltime baan

Op 2 september 1981 gerichtn Jac en zijn vrouw Marlies Reijns het bedrijf Jac Reijns Staalconstructie Alphen BV aan de Looiersweg 7 op. Waar in de jaren daarvoor nog veel in de avonduren wordt gedaan, ligt vanaf 2 september de focus volledig op het bedrijf. Jac nemen ontslag bij zijn huidige werkgever, zijn ambitie voor ondernemen is er altijd geweest. Het bedrijf richt zich in de beginjaren met name op de lokale boeren, in en rondom Alphen. De werkzaamheden bestaan ​​dan uit stalinrichting, installatie van stalen spanten en reparatie van landbouwwerktuigen. Waar vooral de klanten en in de uitvoer, focust Marlies zich op de planning en administratie. Uniek in de jaren tachtig: Jac tekent alle constructies op de computer. Iets wat altijd een rode draad in het bedrijf zal blijven: innovatie en automatisering van processen.

Overname van zoon Jos in 2008

Zoon Joshuidige eigenaar, getrouwd met Natalie en 2 kinderen) begint in 2003, na berekenen bij een ingenieursbureau, onder de ladder bij vader Jac Reijns in het bedrijf. Hij groeit door, trekt zich meer naar zich toe en hoewel er nooit vanuit zijn een verwachting is vastgelegd, voelen zij dat in 2008 de overdracht kan plaatsvinden. De sleutel werd doorgeschoven, de krabbel gezet en Jos is de eigenaar. Zijn zus Mieke werkt sinds 2005 in het bedrijf en is verantwoordelijk voor de administratie en personeelszaken.

Van focus veranderen

Onder leiding van is het bedrijf naar 20 medewerkers en de betekenis van focus, die in 1995 is ingezet door de verandering van de markt, wordt doorgezet. De Brabantse onderneming richt zich tegenwoordig algemeen op de bouwsector: bedrijfshallen, utiliteitsbouw, renovaties, transformaties en (vrijstaande) woningbouw. Door samen met de klant zoveel mogelijk in een bouwteam op te trekken, komt de expertise van Jac Reijns Staalconstructie het beste tot uiting. Zowel Jos als Jac zijn trots op de vele projecten die de afgelopen decennia zijn gerealiseerd. Van klein tot groot, voor grote klanten.

Meegaan met de markt door automatiseren

Het automatiseren van processen blijft centraal staan. “We lopen voor met 3D-modellen. Alles wordt in huis uitgewerkt. We sturen de uitvoering van productmachines aan, en werken dezelfde 3D-modellen tijdens onze montage. De data gaat niet verloren. Om continu mee te gaan met de vraag uit de markt biedt Jac Reijns Staalconstructie meetkundige diensten aan het midden van DIGIMEET. Door het uitgevoerd van DIGIMEET wordt er zeer gedetailleerd ingemeten, ingescand, uitgezet en gecontroleerd tijdens het gehele bouwproces.

Feestelijk jubileum weekend

Het 40-jarige jubileum wordt op 2, 3 en 4 september gevierd. In dit feestweekend staan ​​met naam klanten en medewerkers centraal. “Onze medewerkers zijn goede vakmensen, we kunnen blind vertrouwen. Zij maken het bedrijf. Er is weinig verloop en we hebben een goede mix van jonge en oude medewerkers. Ondernemen is een samenspel - zonder goed personeel, geen bedrijf”, aldus de familie Reijns.

foto Hanne Dirven.