17 oktober 2022

Training & Opleiding

Is er een oplossing voor arbeidsdiscriminatie?

Objectiviteit bij sollicitaties is iets wat tot op de dag vandaag nog regelmatig ontbreekt bij verschillende werkgevers. Het wordt dus tijd voor een eerlijker proces bij sollicitaties.

Door de ruime arbeidsmarkt is er een toename van het aantal gemelde en ervaren situaties van discriminatie bij een sollicitatie. Werkgevers hebben veel keuzevrijheid en dat helpt discriminatie sneller in de hand.

Er wordt al een aantal jaar gewerkt aan een oplossing voor dit toch wel kwalijke probleem. Er zijn al talloze oplossingen aangedragen: meldpunten, werkgroepen, het uitdelen van boetes. Deze acties hebben er toe geleid dat het bewustzijn rond dit probleem zijn gegroeid, maar het tij nog niet is gekeerd.

De eyecatchers
Leeftijd en afkomst zijn de belangrijkste vormen van arbeidsdiscriminatie. Leeftijd blijft een lastig verhaal; de studie en werkervaring blijven op de cv staan. Het afstappen van de tradionele solliciatieprocedures kan een begin zijn. Sollicitanten kunnen bijvoorbeeld een opdracht maken, in plaats van een motivatiebrief en cv opsturen.

Voorkeursbeleid
Met deze manier van solliciteren vervalt ook meteen het 'positieve discrimineren.' Sommige bedrijven waren namelijk bewust op zoek naar diversiteit, wat uiteindelijk juist een averechts effect kan hebben.

Het begin
Nadat de sollicitanten de opdracht hebben aangeleverd aan hun werkgever is het uiteraard wel de bedoeling dat er een ontmoeting plaatsvindt, dit kan in de vorm van een face-to face gesprek, telefoongesprek, teams-call, etc. Met zo'n gesprek vervalt de anonimiteit al snel en ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgevers.

Het vooruitzicht
Tot nu toe heeft het grote bedrijfsleven zich nog niet bereid gevonden om met deze manier van sollicitatieprocedures te werken. Er is meer advies en voorlichting nodig voor zo'n sollicitatieproces voordat grote bedrijven het gaan gebruiken. Uiteraard is het te hopen dat een alternatief zoals dit over tien jaar niet meer nodig is.