Partner

14 december 2021

Leisure & Cultuur

INVESTEER IN TOERISME EN WERK SÁMEN AAN HERSTEL VAN DE SECTOR

EEN PLEIDOOI VAN HELEEN HUISJES, DIRECTEUR VISITBRABANT

In de vrijetijdssector vinden Brabanders een belangrijk deel van hun dagelijks plezier en identiteit. Deze sector laat dorpen, streken en steden bruisen. Dat maakt dat mensen graag in Brabant komen recreëren en wonen en dat bedrijven zich hier graag vestigen. Het is bovendien een sector waarin duizenden mensen werkzaam zijn. Een economie waarmee in Brabant jaarlijks miljarden euro’s worden verdiend. Qua omvang een sector zo groot als de bouw- en landbouwsector.

Heleen Huisjes, directeur van VisitBrabant, pleit er dan ook voor dat de sector de aandacht krijgt die het verdient. Ga je niet aan de slag met de vrijetijdssector, dan heeft dat volgens haar direct impact op de leefbaarheid en de kwaliteit van de regio. “Investeren in de sector is juist nu van grote betekenis.

De vrijetijdssector is een belangrijke sector voor Brabant, die we alleen op peil houden als gemeenten, provincie én het Rijk hier energie in steken en daar integraal mee aan de slag gaan”

Werk aan de winkel voor herstel en verankering
De vrijetijdssector die draait om vrijetijdsbesteding én -beleving, is dus van grote waarde voor de regionale economie. “En noodzakelijk voor het op peil houden van het voorzieningenniveau in de regio”, vult Huisjes onmiddellijk aan. “De Brabantse vrijetijdssector groeide tot twee jaar geleden. En het inkomend toerisme nam toe. De sector blijft echter kwetsbaar door de kleine marges en kleinschaligheid en heeft bovendien door de coronacrisis een klap gekregen. Voor herstel en verankering is er veel werk aan de winkel.” Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat toerisme-gerelateerde bestedingen in 2020 zo’n 45% lager zullen uitvallen dan in 2019. Ook het aantal overnachtingen van zowel buitenlandse als binnenlandse gasten zal 38% lager liggen dan in het jaar daarvoor.

“Wij verbinden partners en projecten, we versterken de vrijetijdssector en we verwonderen onze bezoekers en inwoners met al het moois dat gemaakt en ontdekt kan worden in Brabant"

Belang van de vrijetijdssector
De toeristische sector zorgt voor het instandhouden van voorzieningen, cultuur en erfgoed. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid van onze provincie.

■  In 2019 verwelkomde Nederland twintig miljoen zakelijke- en vrijetijdstoeristen

■  Hiermee besloeg de bezoekerseconomie 4.4% van het Bruto Binnenlands Product

■  Landelijk is de sector goed voor 800.000 banen in de horeca, bij culturele instellingen, verblijfsaccommodaties, dierentuinen, attractieparken, congreslocaties en in de binnensteden. In Brabant is de sector goed voor 79.000 banen - dat is 6% van de werkgelegenheid - en in 2019 goed voor zo’n 4.8 miljard euro aan bestedingen per jaar.

■  De toeristische sector is daarmee qua omvang vergelijkbaar met de bouwsector en de landbouwsector.

Samenwerken voor meer slagkracht en efficiency
De provincie voert daarom een actief beleid voor het stimuleren van de vrijetijdssector. “Het is belangrijk om samen met de provincie, gemeenten en lokale toeristische organisaties steeds te blijven verkennen hoe we door slim samen te werken tot nieuw, duurzamer en maatschappelijk gericht vrijetijdsaanbod kunnen komen. Aanbod dat de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de provincie vergroot. Door kennis en advies op grotere schaal te organiseren ontstaat meer slagkracht en efficiency.”

 Brabant; divers en contrastrijk
Brabant heeft nóg veel meer te bieden dan velen al weten: ongekend innovatief en creatief,  met  prachtige  steden, dorpen, natuur, cultuur en topevenementen. Het recreatieve en toeristische aanbod in Brabant is divers en contrastrijk. Bij uitstek in Brabant kun je oud en nieuw tegelijkertijd ontdekken. Al deze contrastrijke locaties liggen vlak bij elkaar én door heel Brabant verspreid. “Juist die diversiteit maakt onze provincie zo bijzonder en aantrekkelijk. Brabanders staan bovendien bekend om hun gastvrijheid en hun waardering voor het goede leven. We houden van tradities en we smullen van verrassingen. Mensen voelen zich hier welkom en prettig. Dat geldt voor bezoekers en zeker ook voor inwoners”, aldus Huisjes. Omdat bij recreatie en toerisme veel partijen betrokken zijn, is regie nodig om de uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Regie op basis van analyse, samenwerking en een gezamenlijke visie: bestemmingsmanagement. Huisjes: “Het aanbod  van  recreatie en verblijf moet aansluiten bij de wensen van bezoekers én inwoners. Het juiste aanbod van horeca, attracties, cultuur, sport, evenementen en natuur levert een bijdrage aan de leefbaarheid van onze provincie én aan de werkgelegenheid.”

“De leisuresector is meer dan een gezelligheidssector. Toerisme en recreatie zijn van belang voor de leefbaarheid en kwaliteit van de regio.”

Routes verbinden, versterken en verwonderen Een goed voorbeeld waarmee de leefbaarheid in de provincie een impuls krijgt, zijn de vele fiets- en wandelroutes in Brabant, ontwikkeld en onderhouden door het VisitBrabant Routebureau.

Huisjes: “Onze provincie heeft een uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig routenetwerk voor fietsen en wandelen. En dat is veel meer dan wegwijzers en paden. Het vertelt de verhalen van de streek, stimuleert gezonde recreatie en biedt ondernemers de zichtbaarheid die ze verdienen. In de Kempen bijvoorbeeld kwam zo de Zwarte Kaat-route tot stand en wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van nog tenminste vier belevingsroutes met het thema Sagen en Legenden. Het complete routenetwerk in Brabant is het resultaat van de uitstekende samenwerking tussen gemeenten, regio’s, provincie en honderden vrijwilligers. Een unieke samenwerking waar we in Brabant trots op zijn”.

Verduurzaming
Belangrijk bij het herstel van de vrijetijdssector is verduurzamingvandesector.“We willen niet inzetten op bezoekerskwantiteit, maar op bezoekerskwaliteit en we houden rekening met de impact van toerisme op de lokale omgeving”, zegt Huisjes. “Duurzaam toerisme is gericht op het vinden van balans, met de juiste bezoeker, de juiste bezoekersaantallen, het juiste aanbod én de juiste spreiding. Ook bij andere trends kan Brabant goed aansluiten. Mensen willen steeds vaker de authentieke verhalen van de streek ontdekken en zijn op zoek naar beleving. Bezoekers en inwoners hebben bovendien belangstelling voor kleinschaliger en lokaal aanbod. Brabant heeft juist op die punten veel te bieden, samen met de grotere iconen die relevant zijn voor het aantrekken van bezoek van verder weg.”

Samen maken we Brabant
Dat je bij een bezoek in Brabant juist zo goed die bekende iconen met de kleinere parels combineert, dat laat VisitBrabant zien.

Nationaal en internationaal. Met aandacht voor de toekomst en sámen met lokale toeristische marketingorganisaties, ondernemers, provincie, gemeenten en regionale en landelijke netwerken. Een goed voorbeeld hiervan is volgens Huisjes de Brabantbrede campagne ‘Hier moet je zijn in Brabant’, omarmd door ruim 250 vrijetijdsondernemers en tientallen gemeenten.

“Een intensieve en succesvolle samenwerking, ook in lastige tijden. Met de bekende rode pijl gaven we de parels van Brabant het podium dat ze verdienen.”

“We staan voor de opgave om de vrijetijdssector in Brabant sterk te maken en de potentie daarvan beter te benutten. VisitBrabant verbindt het Brabantse netwerk en zet koers uit met een dynamische meerjarenvisie. Samen maken we Brabant mooier voor nu en voor de toekomst en dat raakt ook andere maatschappelijke doelen. Denk hierbij aan het op peil houden van cultureel aanbod en erfgoed, de landbouwtransitie, werkgelegenheid voor praktische beroepen, gezondheid, trots en betrokkenheid van inwoners”.

Aandacht voor toerisme
Op 26 oktober 2021 heeft VisitBrabant samen met 15 andere Destinatie Marketing & Management Organisaties in Nederland een Nationaal Transitieplan aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin pleiten zij voor ondersteuning bij het herstel van de vrijetijdssector en voor vernieuwing van de Nederlandse bezoekerseconomie.

Met dit plan roepen zij het Rijk op de toeristische sector de aandacht te geven die het verdient en een coördinerende rol te pakken vanwege landelijk spelende vraagstukken, zoals overtoerisme en verduurzaming van de sector.

Huisjes: “In Brabant zijn we al goed op weg, maar zeker nog niet klaar. Leisure gaat ook over de leefbaarheid voor inwoners, het koesteren van natuur, het beleefbaar maken van cultuur en erfgoed, het aantrekken van talent en het stimuleren van werkgelegenheid. Dus ook gemeenten en provincie moeten met extra én nieuw beleid aan de slag om te sector te herstellen. Juist nu.”

VisitBrabant als verbindende factor
VisitBrabant is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in 2014. Samen met ondernemers, gemeenten, lokale en regionale toeristische organisaties en Provincie wordt gewerkt aan een sterke vrijetijdssector in Brabant. VisitBrabant helpt de sector met marketing en het versterken van de het vrijetijdsaanbod en laat zo bezoekers en bewoners zien hoe bijzonder mooi Brabant is.

VisitBrabant deelt kennis en trends via online trainingen en bijeenkomsten en biedt ondernemers en gemeenten verschillende opties om via hun kanalen, bijvoorbeeld op hun website, meer van Brabant te laten zien met hun locatie als middelpunt. Denk hierbij onder andere aan meertalige online magazines, routekaarten en een beeldbank met gratis en rechtenvrije foto’s. Met het Leisure Ontwikkelfonds wordt nieuw en innovatief vrijetijdsaanbod gestimuleerd.

Kijk voor meer informatie op visitbrabant.com/partners.